Moderat politik i Nyköping

Moderaterna

Nya Moderaterna har 14 mandat i kommunfullmäktige i Nyköping och vi bedriver, tillsammans med våra Allianskollegor, en aktiv opposition.

Till höger kan du ladda ner de interpellationer, motioner och frågor vi har ställt i kommunfullmäktige, samt debattartiklar som publicerats i Sörmlands Nyheter.
Du hittar också vårt kommunala handlingsprogram och vår skuggbudget för 2018.

Utöver det politiska arbetet i fullmäktige, nämnder och kommunstyrelse besöker vi verksamheter, företag och träffar medborgare i olika sammanhang för att hela tiden vara förankrade i vad som händer i Nyköping och utveckla vår politik.

Vill du träffa oss så ta gärna kontakt på nykoping@moderaterna.se