IS brott är mot mänskligheten – en tribunal krävs

Inlagt av orwin tis, 2019-03-05 - 20:41
Terrorister

Sverige har under lång tid påvisat en avsevärd flathet kring svenska jihadister och andra IS-kollaboratörer. Lagstiftning för att förhindra att svenskar reser till Syrien och Irak för att planera, utbilda sig för och begå terrorbrott har dröjt alldeles för länge och är i realiteten alldeles för uddlöst.

En ansenlig mängd av dessa terrorister kommer också från Sverige. Det är här de har radikaliserats. Lagstiftning för att på ett adekvat sätt lagföra de terrorister som återvänder till Sverige saknas fortfarande. Det är för oss pinsamt, men det är för de länder som härjats av svenska IS-terrorister och likaså för framtiden ett stort problem. Det imponerar föga, men desto större anledning för oss nu att faktiskt agera.

Att återkalla medborgarskap för individer med dubbla medborgarskap som valt bort en stat för att i stället strida för en annan borde vara en självklarhet. Man har helt enkelt förverkat sitt svenska medborgarskap och aktivt valt bort det för ett annat land. I normalfallet är det också rimligt att brott begångna i andra länder också ska lagföras i de länder där brotten är begångna. Dessa principer bör i normalfallet införas och upprätthållas.

Problemet är att IS inte är normalfallet. IS brott är brott mot hela mänskligheten. De valde en del av världen att lemlästa och våldföra sig på, som en start för sin globala terror och sitt ideal om ett världsherravälde till kalifat. Det var inte Irak och Syrien som valde IS, utan tvärtom. Att då förvänta sig att dessa länder ska ta det fulla ansvaret för att lagföra och bestraffa dessa terrorister är inte rimligt. Och hade det varit en omvänd ordning, där Sverige stått i andra änden, så hade vi aldrig accepterat det.

De som redan återvänt från krigszon, bör alla utredas grundligt och lagföras på de sätt som är möjligt. Brotten som är begångna är av så bestialisk karaktär att det är svårt att ta in. De handlingarna kan aldrig få gå obestraffade förbi.

De som är kvar i krigszon fortfarande måste ställas inför rätta. En internationell tribunal där dessa brott mot mänskligheten kan utredas, lagföras och för evigt åskådliggöras för framtiden är den rimliga lösningen. Det får gärna ske på plats i Irak, men är ett gemensamt ansvar för många länder. Det kommer vara svårt, men det är nödvändigt.

Många gånger förr har vi sagt ”aldrig mer, aldrig igen” när folkmord, utrensningar och andra brott mot mänskligheten skett. Ändå har det skett. Det får inte gå obemärkt förbi.

Erik Bengtzboe
riksdagsledamot Moderaterna
 

Riksdagsledamot
Artikeltyp