Dags att bygga en ny förskola i Tystberga

Inlagt av orwin tors, 2020-01-30 - 15:40
Anna af Sillén och Petter Söderberg

I valrörelsen 2018 lovade Moderaterna att bygga en förskola i Tystberga om partiet fick möjlighet att styra Nyköping. Trots partiets bästa valresultat i modern tid fick vi inte den möjligheten. Men vi står kvar i samma löfte och driver på från opposition för att förskolan ska byggas.

En ny förskola i Tystberga är en förutsättning för att orten ska kunna utvecklas. Förskolan har idag inte tillräckligt bra lokaler, vilket förstås är dåligt för såväl barn som personal. Ej heller finns möjlighet till att expandera.

Vi ser Tystberga som en strategiskt viktig ort för Nyköping med en enormt stor utvecklingspotential med sin närhet till natur och lantliv samtidigt som orten har mycket goda förutsättningar för bra pendling till exempelvis Stockholm. Dock kräver det att skola och förskola fungerar bra, det är grundläggande.

Politiken behöver ge goda förutsättningar för utveckling och med det också skapa en framtidstro för såväl Tystberga som för hela landsbygden i Nyköping.

Vi står för den politiken och menar på att Nyköping har en fantastiskt bra potential att kunna utvecklas såväl på landsbygden som i staden. Det kräver dock att politiken ger de försutsättningar som krävs för de olika orterna att utvecklas. Det finns ett så stort engagemang bland människor; vägvalet för Nyköpings politiker ligger i att bereda väg eller vara i vägen.

Ett steg på rätt väg är att bygga en ny förskola i Tystberga.

Anna af Sillén (M)
Oppositionsråd Nyköping
Petter Söderblom (M)
Skolpolitisk talesperson för Moderaterna Nyköping
 

 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp