Dags att isolera de sjuka, inte de äldre

Inlagt av orwin lör, 2020-08-29 - 14:39
Sjuksköterska

Sverige behöver en ny coronastrategi, inte minst av mänskliga skäl. Smittspårning och isolering av dem som är smittade är en förutsättning för att bryta den isolering som många äldre och andra riskgrupper annars tvingas fortsätta leva i.

Coronakrisen är inte över och vi går en oviss höst till mötes med vetskapen att våren skördade många liv och skapade stor sorg och oro hos människor. I Coronas spår drabbas också ekonomin hårt och arbetslösheten stiger. Det finns med andra ord fler anledningar till att en ny strategi för att stoppa smittan behövs, men inte minst handlar det om att stoppa det mänskliga lidande som ofrivillig ensamhet innebär.

De åtgärder som har vidtagits för att skydda våra äldre behöver ändras för att inte bli kontraproduktiva. Konsekvenserna av långvarig isolering och oro får inte underskattas.

Regeringen behöver få en ny coronastrategi på plats omgående. Den behöver fokusera på att bryta smittkedjor genom att spåra smitta och isolera de som är sjuka eller riskerar att vara sjuka. En ny strategi skapar förutsättningar för kommunerna att agera annorlunda, och i det arbetet kommer Moderaterna alltid att vara en kraft för stärkt kvalitet inom äldrevården med ett tydligt fokus på individens bästa. Rätten att få leva som man själv vill är en frihetsfråga. Det handlar om att bevara livskvalitet och trygghet, också i kristider.

I väntan på en ny nationell strategi bör Nyköpings kommun eftersträva att på alla sätt stärka livskvaliteten för våra äldre – att skapa möjlighet till säkra fysiska träffar och digital kontakt med anhöriga är ett par enkla exempel.

Pandemin har också satt ljuset på ett behov av att reformera äldreomsorgen. Äldrevården behöver prioriteras upp. Vi behöver lyfta blicken och arbeta för en utveckling av vår äldrevård och hur vi framöver vill att omsorgen ska utformas för att skapa bästa möjliga service till våra äldre.

Anna af Sillén (M), oppositionsråd Nyköping,
Maria Gilstig (M), talesperson vård- och omsorgsfrågor
 

Oppositionsråd, Nyköping
Distriktssköterska
Artikeltyp