Det måste vara mest attraktivt att vara anställd

Inlagt av orwin ons, 2018-09-05 - 17:36
Läkare

Hyrpersonalkostnaderna i Sörmlands landsting är mycket stora. Ofta diskuteras frågan som om att hyrpersonalen vore problemet. De är de inte, de räddar en situation som annars skulle vara ohållbar.

Problemet är att landstinget är en för oattraktiv arbetsgivare. Frågeställningen bör därför vara varför människor inte vill vara anställda i den sörmländska sjukvården, men i stället gärna jobbar där som hyrpersonal.

Svaret är relativt enkelt. Det är i många fall mer attraktivt att vara hyrpersonal. Det vill jag ändra. Det ska alltid vara mer attraktivt att vara anställd i landstinget Sörmland än att jobba i landstinget som hyrpersonal. Det handlar om lön men det handlar också om arbetssituation, arbetsbelastning och, exempelvis, flexiblare schemaläggning som tar hänsyn till individuella förutsättningar. Landstinget behöver bli en modernare arbetsgivare.

Petter Söderblom (M)
Kandidat Regionfullmäktige

 

Artikeltyp