En ny bostadsminister söks nu, som alla vet, av vår rödgröna regering.

Inlagt av orwin lör, 2016-05-07 - 09:48
Byggplats

Vi har tagit oss friheten att hjälpa statsministern att formulera några rader om vilka förmågor som krävs av dig som aspirerar på rollen: Ett skallkrav är att du skall veta något om bostadssituationen i landet. Vi är tydliga med att vi höjt ribban här. Vår samlade bedömning är att du måste förstå statens ansvar i detta lika väl som kommunernas, samtidigt som mycket av det som faktiskt sker utförs av företag runt om i landet.

Staten ansvarar för vissa saker utanför tätorter som vägar, järnvägar och vissa flygplatser. Det är viktigt att inse kopplingen mellan infrastruktur och arbetsmarknad. Ju mindre arbetsmarknaden är till ytan desto mindre blir den yta där det är intressant att bygga. Lite förenklat vill ingen bygga där ingen vill bo. Staten lagstiftar om ett antal saker som i verkligheten effektivt förhindrar allt byggande. Detta behöver ses över.

Statens skatter och arbetsgivaravgifter gör allt byggande dyrt jämfört med andra länder. Boverkets föreskrifter gör det inte billigare heller. Det är viktigt att förstå att staten har en roll här och att den är ganska stor. Din roll blir att lotsa allt detta framåt, inte bakåt.

Kommunerna själva kan inte bygga bort bostadskrisen. Som du säkert vet bygger inte kommunerna själva annat än genom sina bostadsbolag. Kommunerna har dock mycket att göra med sin egen infrastruktur, så de är på intet sätt overksamma. Däremot kan kommunerna undvika att göra sina översiktsplaner så pass svårtydda att de inte ens själva kan tolka texten efteråt…

Vi har kommit fram till att det bästa vi kan göra är att se till att företagsklimatet starkt förbättras, för det är till stor del den fria företagsamheten som gör att det byggs alls, visar det sig. Detta är ett axplock av vad dina arbetsdagar som bostadsminister kommer att handla om. Vi hoppas att du snart är på plats.

Anna af Sillén (M)
Oppositionsråd

Tommy Jonsson (M)
2:e vice ordf. Bygg- och tekniknämnden

Oppositionsråd, Nyköping
Civilingenjör
Artikeltyp