Företagsamhet krävs för att stärka Nyköping!

Inlagt av orwin tors, 2018-05-31 - 22:45
Ahmad Eid

I dagsläget ligger Sörmland på andra plats när länen rankas i vem som har högst arbetslöshet i Sverige. När det gäller Nyköpings kommun så har man lyckats minska arbetslösheten något men målet måste vara att minst nå riksmedel, till det har vi en bit kvar!

För att minska arbetslösheten måste man också öka möjligheterna och förenkla för människor att följa sina drömmar att kunna starta egna företag. Därför vill Moderaterna att det ska bli lönsammare för människor att driva företag, eftersom detta i sin tur skapar fler arbeten till människor som står utanför arbetsmarknaden och därmed minskar arbetslösheten. I dagsläget skapas fyra av fem jobb i små och medelstora företag vilket belyser vikten av att det ska vara enklare att starta eget företag vilket Moderaterna vill göra genom att minska regelkrångel och införa lägre beskattning. Forskning visar att framgångsrika entreprenörer är med och förändrar och utvecklar samhället till det bättre. Fler jobb bidrar i sin tur tillväxt som i sin tur bidrar till högre skatteintäkter som kan finansiera vår gemensamma välfärd.

Min resa som egenföretagare startade när jag var 21 år då jag valde att starta ett eget företag. Jag hade inte de förutsättningar som man har lättare tillgång till idag i form av rådgivning och vägledning. Kombinationen av vilja och hårt arbete kommer man långt med, men i dagsläget är det inte så gynnsamt att driva små och medelstora företag i Sverige som det skulle kunna vara.

Att fler människor blir sysselsatta innebär också att man bryter det utanförskap som många arbetslösa befinner sig i. Det är inte rimligt att människor avstår från arbete på grund av att det är mer lönsamt att leva på bidrag. Att få en anställning bidrar inte bara till ekonomiska men även sociala fördelar för människor. Därför bör inställningen vara att man alltid skall gynnas av att arbeta och därför vill Moderaterna sänka skatten på arbete, framförallt för människor med lägre inkomster. Det är aldrig för sent att börja om, aldrig för sent för andra vägval men framförallt aldrig för sent att skaffa ett jobb. Minskad arbetslöshet innebär också att försörjningskostnaderna för kommunen minskar och istället bidrar dessa nyanställningar till högre skatteintäkter som kommunen kan använda för att exempelvis förbättra skolorna i Nyköpings kommun.

Möjligheten att vara egenföretagare och satsa på sin idé ska vara lika för alla, detta gynnar inte bara enskilda individer utan därmed även Nyköpings kommun och vårt samhälle i stort.

Ahmad Eid (M)
Entreprenör & Kandidat till Kommunfullmäktige i Nyköping
 

Artikeltyp