Frihet och gränser för politiken

Inlagt av orwin lör, 2015-02-14 - 22:18
Pengar

Frihet är den bästa grunden för välfärd och utveckling. Men det fria samhället och varje människas frihet kommer alltid att utmanas av dem som anser sig ha en idé eller en livsstil som är överlägsen andras. En viktig frihetsfråga är hur mycket staten, kommunerna och landstingen ska beskatta enskilda och företag.

Sverige har inte längre världens högsta skattetryck. Andelen av landets ekonomi som består av skatter har sjunkit under hela 2000-talet och Sverige ligger i dag på en femteplats bland OECD-länderna. 
En rad studier pekar dock på att det svenska skattesystemet, t.ex. när det gäller den så kallade värnskatten, fortfarande är så skadlig för samhällsekonomin att den inte ens fyller sitt syfte att öka de offentliga intäkterna.

En privatperson som tjänar 25 000 kronor i månaden har i dag 1 964 kronor extra över varje månad tack vare Alliansens jobbskatteavdrag (källa: Jobbskatteavdrag.se). Samtidigt visar Swedbanks rapport (Vart går våra skattepengar?) att samma person bidrar med 17 200 kronor i skatt varje månad. De stora posterna är kommunalskatt (7 440 kronor), socialavgifter (7 860 kronor, betalas av arbetsgivaren på lönen), moms och punktskatter (3 580 kronor, i form 
av skatt på varor och tjänster).

Politiken gör gott så länge den är begränsad och lämnar utrymme för det civila samhället och varje människa att fatta egna beslut. Politiken måste ha förmåga till självkritik och förmåga att dra gränsen för var maktutövandet bör sluta. Politiken måste respektera varje människas rätt till sin livsstil. De flesta beslut fattar nämligen människor bäst själva.

Måns Cederberg (M)
Nyköping
 

 

Artikeltyp