Hospicevård viktigt vårdalternativ

Inlagt av or987bwin ons, 2019-10-16 - 11:46
Äldre dam med läkare

Hospice är för den som är obotligt sjuk, och förväntas ha kort tid kvar att leva. Vården riktar in sig på att lindra och ge livskvalité. Lidandet kan vara enormt för både den drabbade och för anhöriga.

Hospicevård ska inge en känsla av lugn och ro. Den palliativa vårdmiljön ska se till hela människan oavsett ålder och diagnos men med en strävan att stödja individen. Vården ska ges så att personen känner ett så stort välbefinnande och värdighet som det går ända in i slutet.
Moderaterna i Sörmland önskar att hospice ska finnas som ett vårdalternativ i Sörmland. Vi har lagt fram detta som ett förslag som regionfullmäktige ska rösta om, men tyvärr anser inte S, VFP och C att det är prioriterat så det kommer inte att bli verklighet. Märkligt nog ansåg VFP att ett hospice visst behövdes, så länge de inte var med och styrde, men nu har de vänt helt i frågan. För moderaterna är detta enkelt; patienter och anhöriga förtjänar den bästa vården när livet är som svårast. Det måste bli ett slut på att de palliativa patienterna faller mellan stolarna, starta ett hospice nu.

Helena Koch (M),
Maria Gilstig (M)

 

Förbundsordförande
Distriktssköterska
Etiketter
Artikeltyp