Individens rätt till bästa skolan kräver alternativ

Inlagt av orwin ons, 2020-09-09 - 11:54
Skolklass

Replik till Brash och Brash i SN 31/8.

Vår utgångspunkt är individen och individens rätt till bästa möjliga skola. Det kräver alternativ. Eleverna är unika individer med olika förutsättningar och preferenser. Att tvinga fristående skolor att stänga ner och låta alla barn i Nyköping gå i en enda skola kommer försämra likvärdigheten och sänka kunskapsresultaten ytterligare. Det är en väg vi aldrig kommer gå. Likvärdighet utgår för oss från individen. En likvärdig skola handlar om att alla elever ska få förutsättningarna att utvecklas till sin egen maximala potential. Unika individer behöver olika förutsättningar. Därav blir valfriheten inte bara positivt utan också nödvändigt.

Att vi behöver utveckla skolvalet så alla väljer skola är en fråga vi drivit länge, med förslaget om införandet av aktivt skolval i kommunen. Något som stoppats av Socialdemokraterna.

Segregationen är ett problem. Ett problem som det inte görs mycket för att lösa i S-styrda Nyköping. Men lösningen på segregation och utanförskap kopplat till skolan handlar inte om att mixa klasser och tro att allt löser sig. Det handlar om att alla elever ska komma igenom skolan med minst godkända betyg. Endast då kommer segregationen att brytas. Det handlar om kunskapsfokus, med stöd och krav, från start till mål.

Där är vi inte idag i Nyköping. Den politiska ledningen driver ingen politik för ökade kunskaper och den vänstervridna skoldebatten med fokus på fel frågor har lett till Nyköpings permanenta bottenplaceringar i återkommande skolkommunrankningar.

Vår kommun behöver ett nytt politiskt ledarskap.

Anna af Sillen (M) Oppositionsråd Nyköping
Petter Söderblom (M) Skolpolitisk talesperson M Nyköping
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp