Inför aktivt skolval snarast

Inlagt av orwin fre, 2018-06-01 - 23:13
Skolklass


Ett aktivt skolval innebär att alla vårdnadshavare ska välja vilken skola de önskar att deras barn ska gå på istället för, som idag, att automatiskt placeras på närmaste skola. Vi är väldigt positivt inställda till det fria skolvalet som möjliggör för barn att hitta rätt skola. Det finns dock delar att förbättra. Ett aktivt skolval möter merparten av dem om det införs rätt.

I dag råder ojämlika kunskaper om möjligheterna att välja skola, något som relativt enkelt kan åtgärdas med tidig information om vilka skolor som finns, skillnader dem emellan samt hur man väljer. Vi anser att mångfalden av skolor berikar och att det är viktigt att eleverna får möjlighet att göra ett välavvägt val. Ett aktivt skolval skulle underlätta detta.

I dag innebär kommunens skolskjutsregler en begränsning av möjligheterna att välja den skola man vill gå på då rätten till skolskjuts baseras på hur långt du har till din närmsta kommunala skola, inte den du faktiskt går på. Reglerna för skolskjuts behöver anpassas efter barnens behov, där rätt till skolskjuts ska baseras på vilken skola du går på och skolskjutsen anpassas därefter.

Vi menar också att ett aktivt skolval är en möjliggörare för att bryta bostadssegregation. Vi konstaterar att om inget fritt val fanns så skulle alla gått på närmsta skolan.

Vi är öppna för diskussion om innehållet i aktivt skolval, men fasta i beslutet om att det ska införas och ser det som en stor fördel om alla våra fristående skolor är en del i såväl diskussionen som i införandet. Vi hoppas att S,V,MP håller sitt löfte om att införa ett aktivt skolval i Nyköpings kommun och att beslutet kan ske i stor politisk enighet.

Alliansen i Barn- och ungdomsnämnden, Nyköping
Petter Söderblom (M)
Klara Olander (M)
Sofia Yrvenback Aktergård (C)
Jessica Johansson (L)
Josefine Boberg (KD)
Emma Fahlstedt (C)
Edward Sevume (M)
Kerstin Windisch (M)

 

Etiketter
Artikeltyp