Köerna är största problemet i sjukvården

Inlagt av orwin ons, 2018-06-13 - 22:40
Väntrum


Vi har en fantastisk sjukvård i Sverige. Problemet är bara att det tar för lång tid att få tillgång till den.

Istället för att få vård direkt när behovet uppstår så ställs människor istället ofta i en kö. Det är inte ett hållbart system. Det skapar lidande för individen och det kostar pengar för samhället. Det här måste vi förändra. Köerna måste kortas. Detta ­behöver vara sjukvårdspolitikens fokus. Incitament för att minska köerna behöver komma­ på plats. Personalpolitiken måste stärkas för att göra det attraktivare att jobba i vården. Resurserna till vården måste motsvara behovet.

Petter Söderblom (M) Kandidat till Regionfullmäktige
 

Artikeltyp