Kommer dyrt bygge leda till en ny skattehöjning?

Inlagt av orwin ons, 2020-03-25 - 13:35
Region sörmland

Det ansträngda läget i vården är stort och frustrationen bland anställda och invånare är omfattande. Det ekonomiska läget är redan oerhört pressat i den sörmländska vården, och inget talar för att det blir bättre under 2020.

Nu ska det äntligen byggas och renoveras sjukhus. Det är egentligen inte en dag för sent för färgen har börjat flagna sedan länge och arbetsmiljön är på många håll dålig. Men som politiker måste man minst ha gått grundkursen i att hantera skattemedel. Det går inte att betala på löpande räkning, utan att ha en aning om vad slutsumman kommer att hamna på.

Med en fortsatt socialdemokratisk styrning kan sörmlänningarna förvänta sig ytterligare en skattehöjning för att betala dessa byggen, trots att det var argumentet när man höjde skatten 2013. Sverige har redan världens högsta marginalskatter, något som försämrar förutsättningarna för jobb och tillväxt.

Det är som sagt skattebetalarnas pengar, och regionens ekonomi är redan mycket ansträngd. Vi måste våga diskutera vilken typ av vård vi vill finansiera med skattemedel. Ska vartenda öre gå till en ombyggnation av 1/5-del av länets sjukhus? Eller vill vi ha något över till andra delar, exempelvis psykiatrin eller varför inte primärvården?

Hur ska S, C och VFP kunna se de sörmländska medborgarna i ögonen efter denna skandal, som många anser kräver en haverikommission. Hur ska de förklara kommande sparkrav med varslad vårdpersonal, anställningsstopp, inställd fortbildning och forskning. Att säga ”vi såg det inte komma” räcker inte. De sörmländska medborgarna förtjänar det bästa!

Att vara politiker kräver ansvar, det kräver att det man gör och säger hänger ihop. Men det kräver också ett fokus på långsiktiga, hållbara mål. Att det finns en hoppfullhet gentemot medborgarna och kommande generationer. Men då går det inte att bygga drömmar av luftslott. Det är hög tid att låta Moderaterna ta över makten i Region Sörmland, skillnaden är viljan till ansvar, och vi är mer än redo.

Maria Gilstig (M)
2:a vice ordförande i nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalsskolan

Distriktssköterska
Artikeltyp