M kräver en värdig äldreomsorg

Inlagt av orwin tis, 2020-10-27 - 11:48
Äldre dam med läkare

Att känna trygghet är en av de viktigaste grundstenarna för dig som är i behov av vård- och omsorg. Moderaterna har till och med det som ett vallöfte; att du som äldre ska känna dig trygg. Tyvärr så ser situationen inte ut så inom vård- och omsorgen som bedrivs av Nyköpings kommun. Det visar de rapporter som presenterats för den ansvariga nämnden. Det är så allvarligt att patientsäkerheten är drabbad.

Det är inte första gången bristerna påtalas utan faktiskt tredje året i rad. Det är oacceptabelt, framförallt gentemot varje enskild individ som måste ha hjälp och stöd för att klara sitt dagliga liv. Det politiska styret S, C och MP borde ha tagit sitt ansvar för detta för länge sedan. Det går inte att blunda längre. En sak kan vara att ta lärdom av de privata aktörerna som faktiskt visar på ett bättre resultat. Det skulle vara klokt att titta mer på hur de driver sin verksamhet om det kan vara till hjälp för egen del.

Vi i Moderaterna kommer arbeta hårt för att du som äldre eller du som anhörig ska känna dig trygg och säker. Att vara äldre i Nyköpings kommun ska handla om omtanke, gemenskap och valfrihet. Den välfärd som byggts upp av gemensamma resurser ska präglas av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Friheten för individen är en grundläggande värdering som aldrig får tas för given. Det tror vi görs på bästa sätt genom att bland annat driva en god personalpolitik och att arbeta utefter individens behov. Vi vill se en modern och tillgänglig äldreomsorg. Det är nu hög tid för ansvar och hög tid för att se den äldres behov i centrum.

Maria Gilstig (M) 2: a vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden (VON)
Maija Söderberg (M) Ledamot (VON)
Orvar Windisch (M) Ersättare (VON)
Johan Stenberg (M) Ersättare (VON)
 

Fordonsmekaniker
Administratör
Distriktssköterska
Civilingenjör
Artikeltyp