Moderaterna står fast vid sitt löfte till Tystberga

Inlagt av orwin mån, 2020-07-27 - 18:21
Tystberga skola

För snart två år sedan lovade vi på en träff i Tystberga att bygga en ny förskola om vi fick möjlighet att styra Nyköping efter valet. Så blev inte fallet, men vi har sedan dess ändå legat på för att få en ny förskola på plats i Tystberga. Något vi menar är en nödvändighet för att orten ska få förutsättningarna att växa och utvecklas.

Tidigt 2020 förnyade vi, på plats i Tystberga, vårt vallöfte om att förskolan skulle byggas och krävde ett snabbt svar av det politiska styret S,C,MP (med stödpartiet V). Det snabba svaret uteblev och lagom till sommaren kom beskedet att styret tänker genomföra en budgetrenovering av förskola/skolan i istället för att bygga en ny. Något som inte bara är ett löftesbrott utan också innebär att Tystberga inte ges de förutsättningar som orten behöver för att kunna växa och attrahera fler barnfamiljer.

För oss är det viktigt att politikerna ser och vågar prioritera det som viktigt för att människor ska kunna leva och verka i kommunen. Och där kommer skolan först. Inte förvärvande av skärgårdsfastigheter, skogsfastigheter eller vattenkraftverk, för att ta något av alla de sidoprojekt som prioriteras av det nuvarande styret.

Vi har över åren sett ett mycket stort engagemang i såväl Tystberga som i flertalet andra orter runt om på Nyköpings landsbygd. Det är en enorm styrka för Nyköping som kommun. Här gäller det för kommunens politiker att faktiskt lägga de grundläggande förutsättningarna för orternas utveckling. För oss innebär det satsningar i välfärdens kärna – i detta fall ett nybygge av en förskola.

Det finns ett så stort engagemang bland människor; vägvalet för Nyköpings politiker ligger i att bereda väg eller vara i vägen.

Petter Söderblom (M), skolpolitisk talesperson för Moderaterna Nyköping
Anna af Sillén (M), oppositionsråd Nyköping
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp