Moderaterna vill göra skillnad

Inlagt av orwin mån, 2019-02-18 - 13:56
Vårdpersonal

Vi får aldrig ta vårt fria och öppna samhälle för givet, och heller inte sluta tro på den positiva kraft som finns i oss alla. Moderaterna kommer aldrig att acceptera att demokrati och mänskliga rättigheter vänds ryggen eller att rädsla och hat får dominera i sam­hället. Det bästa sättet att arbeta för en bra framtid är att själv försöka skapa den.

Vården kan bli bättre, och vi tar vårt ansvar för att den ska bli det. Vi kommer fortsätta sträva efter alla människors lika värde och rätten till en god sjukvård. Vi vill fortsatt se patienten i centrum, genom att ha kortare vårdköer och att stärka patientens rättigheter. Vi är väl medvetna om att det är personalen i Region Sörmland som, i sina livsviktiga yrken, gör vården bättre. De gör skillnad, både i vården och i samhället. Vi politiker måste ge dem bästa möjliga förutsättningar att utföra sina jobb. Tillsammans kan vi skapa framtiden.

Maria Gilstig (M)
 

Distriktssköterska
Etiketter
Artikeltyp