Nej till straffavgifter, ja till livskvalitet

Inlagt av orwin ons, 2020-03-11 - 12:12
Personer med hemtjänst

Bråttom är det! Moderaterna ser det ekonomiska underskottet i den kommunalt bedrivna hemtjänsten som ett stort bekymmer som behöver åtgärdas. Men inte hur som helst, och framförallt inte på den enskilda individens bekostnad, såsom nu S, C och MP har beslutat.

Den 11 februari 2020 klubbade S, C och MP, med stöd av V, att redan den 1 mars 2020 ska det införas en straffavgift för de som inte har avsagt sig sin hemtjänst minst två vardagar innan tjänsten ska utföras. Två vardagar är i sig en väldigt lång tid.

Vi ställer oss frågande till varför just äldre måste ha den framförhållningen som de flesta andra av oss faktiskt skulle ha svårt att klara av. Hemtjänst behövs för den som behöver extra hjälp i vardagen. Allt i syfte att ge ett meningsfullare och mer självständigt liv. Insatserna behovsprövas sedan via en biståndshandläggare. Det finns en noggrann procedur kring vilka som behöver hemtjänst eller inte. Efter att sedan ha valt utförare så får hemtjänsttagaren betala en avgift varje månad för att ha hemtjänst.

På 34 besök är ett av dessa ett så kallat bombesök. Då har alltså hemtjänsttagaren utav någon anledning valt att inte ta emot ett besök. För varje bombesök vill nu S, C och MP att hemtjänsttagaren ska betala 150 kronor för var och ett uteblivet besök, utan något kostnadstak. Vi i Moderaterna tror inte att det kommer skapa en minskning utav bombesöken, utan snarare skapa en inlåsningseffekt hos hemtjänsttagaren.

Vi månar om att äldre ska kunna känna livskvalitet och ta chansen till aktiviteter. Vi vill inte begränsa den äldres vardag, och vi vill heller inte skapa en rädsla för den här extra kostnaden. Detta är inget annat än en straffavgift.

Moderaterna anser att det behöver göras en ordentlig genomlysning av hemtjänsten. Individens behov ska alltid vara i centrum, vilket vi anser skulle förbättras med en stärkt valfrihet. En framgångsrik väg skulle vara att ge bättre förutsättningar till de privata entreprenörerna. Vi ser att bland de privata alternativ som finns i dag så är kvalitén och kundnöjdheten hög. Vi vill att det inom hemtjänsten ska finnas en god kontinuitet med mindre grupper för att öka den äldres inflytande över hemtjänsten.

Vi måste ta tag i ekonomin som brister, men det måste ske på rätt sätt. Det är inte de äldre som ska betala för att S, C och MP tagit felaktiga dyra politiska beslut. De äldre ska i stället lyftas, de ska få friheten att välja, de ska få kvalité, de ska helt enkelt få känna att det är fint att vara äldre i Nyköping.

Maria Gilstig (M) vice ordförande, vård och omsorgsnämnden (VON)
Maija Söderberg (M) ledamot, VON
Orvar Windisch (M) ersättare, VON
Johan Stenberg (M) ersättare, VON
 

Fordonsmekaniker
Administratör
Distriktssköterska
Civilingenjör
Artikeltyp