Nyköping behöver ett nytt ledarskap

Inlagt av orwin tors, 2018-09-06 - 18:58
Alliansens i Nyköping gruppledare

Den ekonomiska prognosen pekade på ett envist underskott när kommunstyrelsen i måndags sammanträdde för sista gången inför valet. Det i sig var tyvärr inget ovanligt.

Hela mandatperioden har kommunens två viktigaste verksamheter – skolan och omsorgen – dragits med stora underskott. Det piller som var extra beskt att svälja i måndags var medskicket att ”det återstår arbete för att nå resultatmålet för 2018 och för att få en ekonomi i balans åren som kommer.” När S, V och MP lägger fram sin sista verksamhetsrapport för mandatperioden är beskedet alltså att man inte räknar med att nå en ekonomi i balans 2018 – det kommer att ta år. Och det sätter fingret på vad som är det största problemet – inte underskotten i sig, utan det faktum att man aldrig kommer till rätta med dem. Den rödgröna majoriteten förmår inte räta upp ekonomin.

Nyköping har inte råd med fler år av låt gå-mentalitet. I stället behövs ett ledarskap som hanterar situationen effektivt och skapar förutsättningar för en god ekonomi. Vi ser tre viktiga åtgärder som måste vidtas:

• Den kommunala styrmodellen måste förbättras och effektiviseras. Med en smidigare organisation får personalen bättre förutsättningar att leverera bra service till medborgarna, det politiska ansvaret blir tydligare och ekonomin stärks.

• Budgetuppföljningen måste stärkas och vi måste byta till en ekonomisk modell där incitament för att hålla budget faktiskt finns.

• Rätt ekonomiska förutsättningar måste ges. Alliansen har under mandatperioden drivit på för ökade resurser till omsorgen och skolan. Politik handlar om att prioritera och för oss är det självklart att prioritera välfärden. Genom att göra just det blir det också mer resurser till välfärden.

Efter åtta år med rödgrönt styre är Nyköpings ekonomi svag. Prognosen för helåret är 45 miljoner kronor sämre än budget. I högkonjunktur när många kommuner gör toppresultat och bygger buffertar för kommande utmaningar placerar sig Nyköping bland de 44 kommunerna med svagast ekonomiskt resultat i landet (enligt Dagens Samhälles uträkning).

Det är hög tid för förändring. En tillväxtkommun som Nyköping kan bättre än så här. Men det behövs ett nytt politiskt ledarskap som vidtar nödvändiga förändringar och förmår att prioritera det viktigaste – en trygg och säker välfärd för Nyköpingsborna.

Vi är redo att axla det ansvaret.

Anna af Sillén (M)
Martina Hallström (C)
Sofia Hallgren Remnert (L)
Marita Göransson (KD)

 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp