Orimliga villkor bakom flytt

Inlagt av orwin ons, 2018-11-07 - 16:21
Förstasida SN

Under de senaste tre mandatperioderna har jag återkommande påtalat den otillräckliga ersättning som Nyköpings kommun lämnar till de olika utförarna av hemtjänst. Under åren har jag också noterat hur andra, som exempelvis revisionsföretag, privata utförare och även kommunens egen utförare, gett uttryck för samma åsikt.

Eftersom kommunen inte kan gå i konkurs har skattebetalarna årligen fått skjuta till tiotals miljoner för att täcka den kommunala utförarens, division social omsorg (DSO), underskott. Även innevarande år pekar prognoserna åt alldeles fel håll. De privata utförarna har inte någon motsvarande möjlighet till förlusttäckning.

Allt det här har har den politiska majoriteten i kommunen, hittills S, MP och V, varit mycket medvetna om, men ändå låtit bli att åtgärda. Nu lämnar Attendo sin verksamhet i Nyköping. En del av deras kunder vänder sig nu till DSO, vilket man skulle kunna tro skulle glädja dem. Vem vill inte ha fler kunder? Men i stället aviserar man där ytterligare förluster p.g.a att ersättningen är så undermålig.

Det är ett olustigt dubbelspel att samtidigt som man säger sig vara för privata alternativ inom hemtjänsten, ändå lämna en så låg ersättning att det bland utförarna finns företag som väljer att lämna kommunen eller tvingas gå i konkurs.

Johan Schenström (M)
 

Civilekonom
Artikeltyp