Reformera svensk skola med fokus på kunskap

Inlagt av orwin tors, 2018-06-07 - 11:24
Skolklass


Svensk skola står inför många problem som politiken borde ta tag i – fallande skolresultat, minskad likvärdighet, tilltagande stök i skolmiljön och en växande lärarbrist. Att däremot föräldrar och elever har möjligheten att välja skola är inte en av dem. Regeringen borde fundera på att prioritera de verkliga problemen, i stället för att jaga välfungerande, uppskattade skolor.

Idag röstar riksdagen om regeringens förslag att begränsa möjligheten att bedriva fristående verksamheter i välfärden. Regeringen presenterar det själva som en vinstbegränsning, men i verkligheten är det praktiskt taget ett förbud mot att bedriva friskolor och annan fristående verksamhet. Enligt PWC som granskat förslaget skulle exempelvis 9 av 10 friskolor tvingas slå igen om regeringens förslag gick igenom. Uppskattade verksamheter i Nyköping, Södermanland och Sverige där tiotusentals lärare varje dag sliter för att leverera bra undervisning till hundratusentals elever. Detta är för övrigt ett faktum som ingen företrädare för regeringen adresserat, inte så heller Sofia Amloh (S) (SN 5/6), inte heller vill man besvara frågan var dessa elever ska ta vägen.

Svensk skola har många problem. Bristande kunskapsfokus och avsaknad av trygghet och arbetsro gör att allt fler inte klarar skolan. I dag är det rekordhöga 17,5 procent av eleverna som inte blir behöriga till att börja på gymnasiet. Den dåliga arbetsmiljön och det urvattnade uppdraget gör att lärarna lämnar yrket i snabbare takt än det fylls på med nya. Svensk skola behöver reformeras med fokus på kunskap. Nationella kvalitetskrav som sätter en miniminivå måste till, så att alla föräldrar kan vara säkra på att deras barn får en bra och trygg skolgång. Staten måste ta ett större ansvar för de skolor som fallerar, och de som inte klarar av att möta kraven ska kunna tvångsförvaltas och ytterst läggas ner. Mer fokus och undervisning behövs i svenska och matematik i de tidiga åren för att säkerställa att alla elever får en bra kunskapsbas att stå på inför resten av sin skolgång. Fler vägar in till läraryrket behöver öppnas upp för att attrahera nya lärare.

Hårda, nationella kvalitetskrav skulle möjliggöra att prioritera stöd till de skolor med de tuffaste utmaningarna, och samtidigt omöjliggöra för oseriösa aktörer att bedriva skola. Den kommun som inte tar sitt ansvar, eller den friskola som hellre prioriterar vinst än sitt uppdrag skulle helt enkelt inte klara av att möta kraven och därför tvingas stänga.

För oss Moderater handlar skolan om en sak – att leverera bästa möjliga utbildning för våra barn och ungdomar. I dag finns oacceptabla kvalitetsbrister i skolan, både på kommunala och fristående skolor, som behöver hanteras. Men i stället för att ställa krav på kvalitet väljer regeringen att jaga välfungerande, uppskattade skolor. Det är inte ett seriöst sätt att bedriva politik på.

Erik Bengtzboe (M)
riksdagsledamot Södermanland
och utbildningspolitisk talesperson för Nya Moderaterna
 

Artikeltyp