Svar till Monica Johansson (S)

Inlagt av orwin tors, 2018-06-14 - 12:08
Vårdpersonal


Johansson försöker skapa en bild av att vårdköerna i Sörmland blir kortare. Så är det ju inte riktigt, om man ser hela bilden. För Johansson ringar in förstoringsglaset på diagrammet tills hon hittar en liten bit av kurvan som pekar åt det håll hon önskar. Och när det inte kan bli sämre så kommer alltid en liten, liten bit av kurvan som pekar uppåt.

Sanningen är den att vårdköerna den senaste mandatperioden har vuxit kraftigt. I oktober 2014 var det 91 procent som fick träffa en läkare inom tre månader, och bara 619 patienter fick vänta för länge. Den nu senast kända siffran är att bara 85 procent får vård i tid, samt att 1 092 fått vänta för länge. Det är alltså inte en förbättring – utan en försämring.

När det gäller operation och behandlingar är det betydligt värre. I oktober 2014 fick 90 procent sin operation inom tre månader, och bara 220 fick vänta längre än så. I april i år hade vårdköerna försämrats så att bara 73 procent fick hjälp i tid, och hela 1 130 väntat för länge. Det är en rejäl försämring!

Johansson försöker även slå mynt av att sjukfrånvaron minskar. Det är också en sanning med stor portion modifikation. Förra året kunde man notera en marginell förbättring i sjukfrånvaro från 7,0 till 6,7 procent. Gott så, men är det hela sanningen?

Året innan dess kunde man läsa följande i landstingets årsredovisning: ”Det är femte året i rad som en ökning konstateras. Trenden med en ökad långtidsfrånvaro, det vill säga över 90 dagar, fortsätter.” Efter fem år (!) med konsekventa försämringar, ser vi nu en liten förbättring. Och det försöker nu Johansson sälja till väljarna.

Som av en händelse glömmer Johansson att nämna personalens protester de senaste åren och demonstrationerna på gator och torg. Arbetsbelastningen är hög och arbetsmiljön brister. Överbeläggningarna är fortfarande ett reellt problem och aldrig tidigare har kostnaderna för hyrpersonal varit högre.

Det övergripande målet om att patienterna ska vara nöjda nås inte, och det gör man inte heller med målet att medborgarna ska ha en god hälsa. Inte heller nämner hon att sjukvården är underbudgeterad och att underskottet pekar på 340 miljoner i år. Inte en enda konkret idé presenteras för att förbättra för patienter, personal eller ekonomi.

Magnus Leivik (M) Landstingsråd i opposition

 

Oppositionslandstingsråd, Nyköping
Artikeltyp