Sveriges bästa lärare ska jobba i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-09-01 - 21:26
Nyköpings högstadium Alfa

Moderaterna går till val i Nyköping med skolan som vår viktigaste fråga. Skolan lägger grunden för allt annat i vårt samhälle. Lyckas vi inte med skolan så får vi stora problem på de flesta andra områden.

Skolan är med andra ord grundläggande för helheten. Nyköpings kommun ligger idag långt ifrån de kunskapsresultat som vi förväntar oss att eleverna ska ha. Vi ligger också långt ned relativt sett i Sverige på plats 231 bland Sveriges 290 kommuner.

En av de viktigaste bitarna för att stärka skolan i Nyköping är att stärka kommunen som arbetsgivare. Ett arbete som börjar i politiken. Vi bär det yttersta ansvaret och har att föregå med gott exempel. Vi avser förändra kulturen i Nyköpings kommun.

I dag är det en kommun som präglas av att problem ska tystas ned och diskussioner för att hitta lösningar mellan partierna i det stora hela saknas. Att vi tycker olika i frågor är inte konstigt och att det finns olika lösningar är heller inte konstigt och så måste det få vara. Vi vänder oss dock emot en kultur som inte ens vill diskutera problemen och möjliga lösningar.

Det är knappast ett klimat som leder till framgång och något vi kommer arbeta för att förändra. Det är en viktig bit när vi avser att stärka kommunen som arbetsgivare.

Vi kommer lägga fast en långsiktig arbetsgivar- och rekryteringsstrategi för Nyköping. När det pratas om dessa frågor så handlar det oftast om rekrytering, men det är arbetsgivarperspektivet som är det viktigaste och där fokus måste ligga. Är man en tillräckligt attraktiv arbetsgivare så minskar behovet av att rekrytera markant. Ska vi lyckas med vår ambition att skolorna i Nyköping ska vara Sveriges bästa så måste våra lärare också vara Sveriges bästa. Det betyder att vi också måste satsa på de lärare vi har – deras arbetsmiljö, förutsättningarna för god undervisning och möjlighet till kompetensutveckling. Det kommer vi jobba för.

Anna af Sillén (M)
Gruppledare, Nyköping
Petter Söderblom (M)
Skolpolitiker, Nyköping
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp