Tryggt att bli mamma

Inlagt av orwin fre, 2018-06-08 - 22:55
Mor och barn


Att få bli mamma är en kolossalt stark och speciell händelse. Att kvinnosjukvården ska fungera är en förutsättning vid förlossningar. Tyvärr är det inte alltid så. Sverige har höga siffror vad det gäller förlossningsskador jämfört med många andra länder.

Sörmland är tyvärr inget undantag. Därtill finns det ett stort mörkertal på de kvinnor som mår dåligt av sina förlossningsskador, men som av olika anledningar inte söker hjälp. Det behövs mer resurser för att hitta och göra något åt de skador som annars kan ge livslångt lidande.

Vården ska finnas där när den behövs, moderaterna satsar därför 1,4 miljarder årligen på tryggare förlossningar. Pengar som kommer bland annat kommer gå till fler barnmorskor. Moderaterna vill att kvinnor ska få den bästa möjliga vården, därför behövs en förändring nu!

Maria Gilstig (M)
mamma, distriktssköterska och kandidat till höstens val i landstinget Sörmland

 

Distriktssköterska
Artikeltyp