Vårt mål: stoppa majoritetens chockhöjning

Inlagt av orwin mån, 2016-11-14 - 21:23
Chark

Vägen till ett stärkt företagsklimat i Nyköping går inte via högre kostnader och bristande transparens i kommunal myndighetsutövning. Den går via kloka politiska beslut som skapar förutsättningar för företag att satsa och växa.

Därför stoppade –om än tillfälligt –oppositionen på senaste kommunfullmäktige majoritetens försök att chockhöja avgifterna för miljö- och livsmedelstillsyn. Politiska mål måste kopplas till relevanta åtgärder för att vara trovärdiga. Målet att göra Nyköping till Sörmlands Mathuvudstad nås inte om kommunen samtidigt motarbetar de företag som producerar och serverar vår mat. Därmed är det knappast konstigt att S, MP och V:s förslag att höja avgifterna har mötts av kraftig kritik från såväl företagare som branschorganisation.

Att kommunen måste få intäkter för att finansiera miljöenhetens utgifter är en alltför klen motivering för den kraftfulla, 44-procentiga höjning som föreslås. Det är dessutom otydligt exakt vad som ingår i tillsynsavgifterna och därför bör en genomgång av dessa, samt en översyn av hur tillsynsarbetet kan effektiviseras, föregå en eventuell höjning. Men det grundläggande problemet är att den politiska majoriteten utgår från ett myndighetsperspektiv i näringslivsfrågor, på bekostnad av service- och företagarperspektiv.

Våra matföretagare betalar idag en årlig avgift för tillsyn till kommunen, oavsett om kontroll sker eller inte. Alliansen i Nyköping menar att det behövs ett mer rättvist system och har därför föreslagit att Nyköpings kommun ska införa den så kallade Rättviksmodellen. Den bygger dels på en fast årlig avgift, dels på en avgift som debiteras först efter utförd kontroll och faktiska kontrolltimmar. Dessutom utgår kontrollerna från en gemensam diskussion med företagarna, eventuella problem försöker man först och främst lösa genom dialog innan företagaren får ett föreläggande. Rättviksmodellen innebär ett rakare samband mellan avgift och tillsyn och en stärkt dialog mellan företagare och kommun. Det är ett enkelt sätt att förenkla för företagare utan att tumma på myndighetsutövandet.

Att chockhöja tillsynsavgifter utan att kunna precisera vari kostnaden består är inte en framgångsmodell för en kommun som vill skapa goda förutsättningar för företagande.
Och en kommun som inte skapar goda förutsättningar för sina företagare skapar inte goda förutsättningar för sina medborgare. Vi klarar inte vår skola och omsorg utan företagare som satsar i vår välfärd. Vi får ingen miljövänlig närodlad mat om inga producenter kan verka här. Nyköping blir inte en sörmländsk mathuvudstad om våra krögare tröttnar. Vi har helt enkelt inte råd att bete oss på ett sätt som skrämmer bort näringsidkare.

Nyköping behöver en politisk ledning som signalerar tro på företagsamhet och en tilltro till vad företagen betyder för kommunen. På kommunfullmäktige i tisdags blev det tydligt att det finns ett bättre politiskt alternativ för Nyköping – Alliansen.

Anna af Sillén
Oppositionsråd (M)

Oppositionsråd, Nyköping
Etiketter
Artikeltyp