Vart tog det "politiska ansvaret" vägen?

Inlagt av or987bwin ons, 2019-10-16 - 11:51
Sammanträde i fullmäktige

Vem är det som kör? Den frågan ställer Musse Pigg i avsnittet Musses camping som ingår i Kalle Anka programmet på julafton. Den frågan har jag undrat över ibland när det gäller Nyköpings kommun.

Nu har jag fått svar - Det är tjänstemännen som kör.
Under debatten vid fullmäktiges sammanträde den 8/10 förklarade nämligen en företrädare för Socialdemokraterna, att i Nyköping är det "professionen"/tjänstemännen, som tar fram olika förslag och att det är politikens uppgift att se till att erforderliga resurser ställs till förfogande. Den nuvarande politiska majoriteten har alltså kapitulerat och överlåtit styrningen av kommunen till "professionen"/tjänstemännen. Dessa är säkert dugliga och gör så gott de kan för Nyköpings bästa men vart tog det "politiska ansvaret" vägen?
Törs man hoppas att den aviserade nya styrmodellen återställer ordningen?

Orvar Windisch (M)

 

Civilingenjör
Etiketter
Artikeltyp