Vår budget för ett starkare Nyköping

M-KD-L budget för 2019

Inför 2019 lade moderaterna fram en budget tillsammans med Kristdemokraterna och Liberalerna. Den röstades dessvärre ner i kommunfullmäktige av S, MP, C och V. Men här kan du ta del av den och hur vi vill ta tag i den kommunala ekonomi som efter åtta år av socialdemokratiskt styre dessvärre står inför stora utmaningar.

När vi får ansvaret att hantera Nyköpingsbornas skattemedel är vår målsättning att investera i välfärden på ett som skapar kvalitet, god service och trygghet, såväl idag som i framtiden. Vi vill att alla barn ska ha en trygg uppväxt och få gå i en skola som fokuserar på sitt kunskapsuppdrag. Sjukvården och omsorgen ska kännetecknas av tillgänglighet, kvalitet och valfrihet och människor ska känna sig trygga i vår kommun. En förutsättning för allt detta är en stabil ekonomi som kännetecknas av ordning och reda. En stark ekonomi förutsätter också en tydlig arbetslinje – fler Nyköpingsbor som jobbar och färre i utanförskap. Därför vill vi också verka för ett stärkt företagsklimat i vår kommun. Fler välmående företag i Nyköping betyder fler arbetstillfällen och det stärker vår välfärd.

Nyköping har fantastiska förutsättningar. Men trots tillväxt och högkonjunktur är kommunens ekonomi svag, kunskapsresultaten i skolan är för låga och äldrevården har stora problem. Samtidigt knyts också allt mer makt till politiken istället för att ligga hos Nyköpingsborna. Det vill vi ändra på och i vår gemensamma budget för 2019 lägger vi fram de konkreta åtgärder som vi vill vidta för att utveckla Nyköping och stärka ekonomin.

Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas budget prioriterar kärnverksamheten med en tydlig satsning på skola och omsorg. Det är en lösningsorienterad budget som har modet att vidta nödvändiga åtgärder för att sänka kostnader men samtidigt stärka kvalitén i välfärden.


Anna af Sillén (M)        Marita Göransson (KD)    Sofia Hallgren Remnert (L)


Här kan du ladda ned vår budget