Vad får vi för pengarna?

Inlagt av or987bwin tis, 2019-09-24 - 13:06
Anna af Sillén

… är frågan som Nyköpingsborna helst inte ska behöva ställa sig. När vi tar ansvar för att hantera de skattepengar som kvinnor och män i vår kommun jobbat ihop är vår självklara målsättning därför denna: oavsett var i Nyköping man bor – på landsbygden eller i staden – ska man få valuta för den investering man har gjort i vår gemensamma välfärd. Samhällskontraktet ska fungera.

Nyköping är en kommun med fantastiska förutsättningar. Ett drömläge rent geografiskt och en inflytt av människor. Vi är en tillväxtkommun. Detta till trots möter Nyköping framöver samma svåra utmaningar som resten av kommunsverige: allt färre ska försörja allt fler när vår befolkning blir äldre. Allt för många står utanför arbetsmarknaden när integrationen inte går i takt med migrationen. Obalans i samhället riskerar att skapa slitningar och då blir det viktigare än någonsin att verka för en bättre sammanhållning.

I tillägg till de samhälleliga utmaningarna är kommunens ekonomi svag. De viktiga kärnverksamheterna skola samt vård och omsorg har under flera års tid dragits med stora underskott.  Till en följd av en hög investeringstakt är också kommunens lånebörda stor.

Ett flertal grepp måste nu tas för att Nyköping också fortsättningsvis ska vara en kommun där medborgarna känner sig trygga i att välfärden fungerar och där man upplever möjligheter såväl som företagare som anställd. Vi landar i följande:

Politiken måste prioritera hårt och fokus måste ligga på skola, vård och omsorg. En trygg och välfungerande skola skapar förutsättning för såväl trygga människor som utveckling och integration. Trygghet ska också prägla vården och omsorgen, som ska vara tillgänglig för den som behöver den. Vi lägger särskild vikt vid att människor ska kunna bestämma så mycket som möjligt själva vem som ska vårda en och var.

Politiken måste våga ta nya vägar för att finansiera välfärden. Vi ser stora möjligheter i samarbete med företagare när det gäller såväl byggnation som drift av skolor och äldreboenden. Att möjliggöra för fler entreprenörer att stärka vår välfärd skulle inte bara ge en nödvändig lättnad på kommunens investeringskonto, det skulle också öppna upp för innovation och mångfald. Såväl i det stora kommunövergripande, som i det lilla lokala. Vi behöver se möjligheterna i att tillvarata den företagsamhet och drivkraft som finns hos människor runt om i vår kommun.

Just en politik som tillvaratar samarbetsmöjligheter, investerar ansvarsfullt och prioriterar modigt är vår strategi för att kunna ge ett bra svar på frågan: vad får vi för pengarna?


Anna af Sillén (M)
Gruppledare
Nyköpingsmoderaterna

Moderaternas budgetalternativ för Nyköping
 

Oppositionsråd, Nyköping