Nyheter

Dags att bygga en ny förskola i Tystberga

Submitted byorwin ontors, 2020-01-30 - 15:40

I valrörelsen 2018 lovade Moderaterna att bygga en förskola i Tystberga om partiet fick möjlighet att styra Nyköping. Trots partiets bästa valresultat i modern tid fick vi inte den möjligheten. Men vi står kvar i samma löfte och driver på från opposition för att förskolan ska byggas.

En ny förskola i Tystberga är en förutsättning för att orten ska kunna utvecklas. Förskolan har idag inte tillräckligt bra lokaler, vilket förstås är dåligt för såväl barn som personal. Ej heller finns möjlighet till att expandera.

Rödgröna felprioriteringar drabbar de utsatta

Submitted byorwin onlör, 2019-12-28 - 14:50

Mindre stöd till de som behöver det som mest är en konsekvens av S, C, MP-styrets oförmåga att prioritera skattepengarna klokt. Neddragningarna på Fontänhusets verksamhet för personer med psykisk ohälsa är ett exempel som Moderaterna är mycket kritiska till.

Situationen i Nyköpings kommuns ekonomi är allvarlig. Just omsorgen har gått med stora underskott flera år i rad. Moderaterna har länge pekat på behovet av att tydligare prioritera vård- och omsorgen. Det finns andra saker att spara in på innan man börjar spara på de viktiga kärnverksamheterna.

Dra fram kraften klokt

Submitted byorwin onfre, 2019-12-13 - 14:26

Moderaterna vill se ett samfällt initiativ från partierna i Nyköping för att säkra den bästa lösningen för kommande elinfrastruktur och den aktuella kraftledningen till SSAB. Nyköping måste vara en välinformerad och stark röst som jobbar för att kraften dras fram klokt.

Samhället elektrifieras i rask takt och hand i hand med den utvecklingen går ett behov av ny infrastruktur för att leda fram elkraften över landet.

S, C och MP sparar på de mest utsatta

Submitted byorwin ontors, 2019-11-28 - 20:58

Nyköpings kommuns ekonomi är svag och S-styrets oförmåga att prioritera börjar få allt mer kännbara konsekvenser. De politiska felstegen blir nu tydliga inom vård- och omsorg och de som drabbas är människor med psykisk ohälsa. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna menar att beslutet att skära ned på stödet till Fontänhuset är fel.

Den psykiska ohälsan kostar samhället oändliga summor i form av förlorade arbetsinsatser samt kostnader för vård och omsorg. Men framförallt leder den till ett enormt stort personligt lidande som inte är något som kan mätas i pengar.

Hospicevård viktigt vårdalternativ

Submitted byor987bwin onons, 2019-10-16 - 11:46

Hospice är för den som är obotligt sjuk, och förväntas ha kort tid kvar att leva. Vården riktar in sig på att lindra och ge livskvalité. Lidandet kan vara enormt för både den drabbade och för anhöriga.

Hospicevård ska inge en känsla av lugn och ro. Den palliativa vårdmiljön ska se till hela människan oavsett ålder och diagnos men med en strävan att stödja individen. Vården ska ges så att personen känner ett så stort välbefinnande och värdighet som det går ända in i slutet.

Bort med stuprör och stelbenthet

Submitted byorwin onons, 2019-10-09 - 12:38

Ut med stuprören och in med hängrännorna – nu krävs krafttag och helhetsperspektiv för att stärka företagsklimatet i Nyköping.

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Moderaterna vill ha upp åldringsbrotten på EU:s agenda

Submitted byorwin ontis, 2019-05-14 - 16:36

Det måste bli ett slut på att de äldre i Sverige inte känner sig trygga i sina egna hem. Att aldrig veta vem som kan försöka komma innanför ens dörr, eller att inte våga gå ut själv, av rädsla för att råka illa ut. Sårbarheten i sig kan till slut kännas som ett fängelse.

Moderaterna vill istället att varje människa, ung som gammal ska känna sig fri och trygg. Den äldre befolkningen behöver få en högre social status och varje politiker behöver visa intresse för den äldres livsvillkor.

Vårt ansvar att föra ofria kvinnors talan

Submitted byorwin ontis, 2019-04-02 - 11:01

Att bekämpa hedersförtrycket är en oerhört komplex utmaning och inte minst frågan om slöjans roll är svår. Det märks om inte annat på det känslosamma bemötande vårt förslag om att utreda slöjförbud på barn i för- och grundskola har fått. Frågan är kontroversiell och jag menar att det därför är viktigt med en sansad debatt med fokus på lösningar istället för konflikt.

Ett av de mer nyanserade inläggen stod SN:s Olof Jonmyren för som i sin ledare 23/3 lyfte slöjans dubbla roller – ibland en symbol för förtryck och ibland ett självvalt klädesplagg.