Nyheter

Orimliga villkor bakom flytt

Inlagt av orwin ons, 2018-11-07 - 16:21

Under de senaste tre mandatperioderna har jag återkommande påtalat den otillräckliga ersättning som Nyköpings kommun lämnar till de olika utförarna av hemtjänst. Under åren har jag också noterat hur andra, som exempelvis revisionsföretag, privata utförare och även kommunens egen utförare, gett uttryck för samma åsikt.

Eftersom kommunen inte kan gå i konkurs har skattebetalarna årligen fått skjuta till tiotals miljoner för att täcka den kommunala utförarens, division social omsorg (DSO), underskott. Även innevarande år pekar prognoserna åt alldeles fel håll.

Det här gör vi i Tystberga om vi får makten

Inlagt av orwin tis, 2018-09-11 - 14:38

Moderaternas svar på flera insändare om Tystberga i SN 7/9. Vi ser en stor potential i Tystberga. Belägen i kommunens norra delar är det en attraktiv plats för människor som vill bo på landet och samtidigt ofta arbeta på annan ort.

Men för att Tystberga ska växa, och för att vardagspusslet ska fungera för de som bor i Tystberga idag, krävs ett antal insatser där satsning på skola och barnomsorg är den viktigaste.

(M)er frihet inte mindre!

Inlagt av orwin tors, 2018-09-06 - 18:40

I höst är det val, ett viktigt val som står emellan din frihet eller mer makt åt politiken.
Moderaterna står alltid för att du efter dina behov och förutsättningar skall få möjlighet att välja. Skola, omsorg, vård.

I Nyköpings kommun står valet mellan att få välja skola själv eller storskolor som kan blir fler. Stora skolor, Stora problem, lagom skolor mindre problem

Det måste vara mest attraktivt att vara anställd

Inlagt av orwin ons, 2018-09-05 - 17:36

Hyrpersonalkostnaderna i Sörmlands landsting är mycket stora. Ofta diskuteras frågan som om att hyrpersonalen vore problemet. De är de inte, de räddar en situation som annars skulle vara ohållbar.

Problemet är att landstinget är en för oattraktiv arbetsgivare. Frågeställningen bör därför vara varför människor inte vill vara anställda i den sörmländska sjukvården, men i stället gärna jobbar där som hyrpersonal.

Hyresrätter viktigt även i framtiden

Inlagt av orwin mån, 2018-09-03 - 22:11

I bostadspolitiken framförs ofta vikten av tillgång till hyresrätter till rimliga priser. Allmännyttan i form av kommunala bostadsbolag framhålls ofta som en garanti för detta. Vissa klarlägganden behöver dock göras då bostadspolitiken påverkas av en mängd faktorer, som inte enkelt har några självklara lösningar.

Ett stort problem med lägenheter i flerfamiljshus är att de är förhållandevis dyra att bygga och underhålla, samt att de märkligt nog är mer energislukande än många moderna småhus. Detta leder till mycket höga kostnader för byggande, drift och underhåll.

För en positiv förändring

Inlagt av orwin mån, 2018-09-03 - 22:05

Det är valtider. Dagens sanning är morgondagens passé och i detta val är många osäkra. Det är inte jag.

Jag vet vilka som har den mest genomtänkta politiken, vilka som detaljgranskar sin budget och ser till att den håller även om man sitter i opposition.

Vi i moderaterna har en bredd i Sörmland som är fantastisk. Vårdköerna och vårdmedarbetarnas situation behöver på allvar tas tag i – för allas bästa. Det kan vi göra. Det vill vi göra. Men vi behöver din hjälp.

Det behövs sans och balans framåt. Den finns hos Moderaterna.

Sveriges bästa lärare ska jobba i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-09-01 - 21:26

Moderaterna går till val i Nyköping med skolan som vår viktigaste fråga. Skolan lägger grunden för allt annat i vårt samhälle. Lyckas vi inte med skolan så får vi stora problem på de flesta andra områden.

Skolan är med andra ord grundläggande för helheten. Nyköpings kommun ligger idag långt ifrån de kunskapsresultat som vi förväntar oss att eleverna ska ha. Vi ligger också långt ned relativt sett i Sverige på plats 231 bland Sveriges 290 kommuner.

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

Inlagt av orwin lör, 2018-09-01 - 21:22

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar! Socialstyrelsen kom i december 2017 ut med en rapport som visade att 1 procent av unga flickor och pojkar (ålder 10-17), 10 procent av unga män (ålder 18-24) samt 15 procent av unga kvinnor (ålder 18-24), lider av någon form av psykisk ohälsa.

Självklart är mörkertalet stort, många barn och unga mår dåligt även om de inte söker vård eller kvalificerar för en psykiatrisk diagnos. Vi vet att dålig självbild är en bidragande orsak till försämrad psykisk hälsa, speciellt bland unga.

Nu tar vi tag i vårdköerna!

Inlagt av orwin fre, 2018-08-31 - 17:03

Vårdköerna har aldrig varit längre än de är just nu. I juli väntade 5006 sörmlänningar på operation eller behandling, och av dessa hade 2059 väntat längre än tre månader, vilket lagen föreskriver. Det är högsta siffran sedan vårdgarantin började följas upp 2011.

Jämför man med oktober 2014 så är ökningen 836 procent. Ansvaret för detta bärs av Socialdemokraterna och den styrande Koalitionen i landstinget. De får gärna förklara varför det kunde gå så här galet.