Nyheter

Så vill (M) stärka näringslivet i Nyköping

Submitted byor987bwin ontis, 2019-03-26 - 11:00

Ett välmående näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun. Det är hos våra företag jobben skapas och vi behöver fler Nyköpingsbor som jobbar för att också finansiera vår välfärd.

Vi ser redan idag goda exempel på hur företag kan stärka vår välfärd också på andra sätt, det vill vi se mer av. Det är nödvändigt att bygga välfungerande samarbeten med näringslivet för att vi i framtiden ska kunna finansiera ett växande välfärdsbehov. Ytterligare ett perspektiv på vikten av gott näringslivsklimat är effekten det får på utveckling generellt.

Vi tar krafttag mot hedersförtrycket – en del i det arbetet är att hantera slöjtvång på barn

Submitted byorwin ontors, 2019-03-21 - 11:28

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Krafttag måste tas för att motarbeta hedersförtryck i alla dess former. Som en del i det arbetet bör förutsättningarna för ett  slöjförbud i förskola och grundskola utredas. I väntan på att riksdag och regering agerar bör vi göra vad vi kan på lokal nivå för att motverka hedersförtryck.

Vad hände med centerpartiets löften om skolan?

Submitted byor987bwin ontors, 2019-03-14 - 16:39
C har svängt i viktiga skolfrågor, menar moderaternas Anna af Sillén och Petter Söderblom

Ett halvår har gått sedan valet och redan har Centerpartiet övergivit några viktiga vallöften gällande skolan. Nämligen alla barns lika rätt till skolskjuts, goda förutsättningar för landsbygdsskolor och nej till storskolor.

Anmärkningsvärt agerande från ett parti som tidigare stått för en tydlig och klok hållning i skolfrågan.

Hedersförtryck - Nyköpings största jämställdhetshot

Submitted byorwin onons, 2019-03-06 - 20:44

Alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Nyköping ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige och mörkertalet är stort. Ett stort ansvar faller på kommunerna att förebygga hedersförtryck och att hjälpa de som utsätts.

Nyköpings kommun behöver ta krafttag för att stärka sin förmåga på området och ett första steg är att ta fram en handlingsplan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

IS brott är mot mänskligheten – en tribunal krävs

Submitted byorwin ontis, 2019-03-05 - 20:41

Sverige har under lång tid påvisat en avsevärd flathet kring svenska jihadister och andra IS-kollaboratörer. Lagstiftning för att förhindra att svenskar reser till Syrien och Irak för att planera, utbilda sig för och begå terrorbrott har dröjt alldeles för länge och är i realiteten alldeles för uddlöst.

En ansenlig mängd av dessa terrorister kommer också från Sverige. Det är här de har radikaliserats. Lagstiftning för att på ett adekvat sätt lagföra de terrorister som återvänder till Sverige saknas fortfarande.

Moderaterna vill göra skillnad

Submitted byorwin onmån, 2019-02-18 - 13:56

Vi får aldrig ta vårt fria och öppna samhälle för givet, och heller inte sluta tro på den positiva kraft som finns i oss alla. Moderaterna kommer aldrig att acceptera att demokrati och mänskliga rättigheter vänds ryggen eller att rädsla och hat får dominera i sam­hället. Det bästa sättet att arbeta för en bra framtid är att själv försöka skapa den.

Vården kan bli bättre, och vi tar vårt ansvar för att den ska bli det. Vi kommer fortsätta sträva efter alla människors lika värde och rätten till en god sjukvård.

Vart går Moderaterna?

Submitted byorwin ontors, 2019-01-31 - 14:47

Sörmlands Nyheters politiske redaktör Olof Jonmyren, i likhet med många andra politiska debattörer, fortsätter nu efter valet att ifrågasätta Moderaternas framtida vägval utifrån hur Moderaterna har grupperat sig i några få kommuner (SN 29/1).

Jonmyren oroar sig över att Moderaterna i sin besvikelse över att Centern och Liberalerna lämnade alliansen och gjorde upp med vänstern ska bilda ett konservativt block till höger tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eller om de tänker försöka återförenas med C och L till kommande val och kanske som i Stockholm bilda en

Sverige ska vara en krävande och klok EU-vän

Submitted byorwin ontors, 2018-11-15 - 17:17

Den 13 november var det 24 år sedan Sverige röstade för att gå med i EU. EU-samarbetet är viktigt för ett exportberoende land som Sverige. Med tydligt förbättrade handelsmöjligheter och en gemensam inre marknad har svenska företag fått markant bättre villkor för att utvecklas och expandera. EU-medlemskapet har inneburit högre tillväxt som i sin tur bidrar till ökat välstånd och bättre välfärd för svenska medborgare. En swexit, att Sverige skulle lämna EU, skulle innebära förödande konsekvenser för svensk ekonomi.

Mer än hälften av Sveriges export går till andra EU-länder.

Orimliga villkor bakom flytt

Submitted byorwin onons, 2018-11-07 - 16:21

Under de senaste tre mandatperioderna har jag återkommande påtalat den otillräckliga ersättning som Nyköpings kommun lämnar till de olika utförarna av hemtjänst. Under åren har jag också noterat hur andra, som exempelvis revisionsföretag, privata utförare och även kommunens egen utförare, gett uttryck för samma åsikt.

Eftersom kommunen inte kan gå i konkurs har skattebetalarna årligen fått skjuta till tiotals miljoner för att täcka den kommunala utförarens, division social omsorg (DSO), underskott. Även innevarande år pekar prognoserna åt alldeles fel håll.

Det här gör vi i Tystberga om vi får makten

Submitted byorwin ontis, 2018-09-11 - 14:38

Moderaternas svar på flera insändare om Tystberga i SN 7/9. Vi ser en stor potential i Tystberga. Belägen i kommunens norra delar är det en attraktiv plats för människor som vill bo på landet och samtidigt ofta arbeta på annan ort.

Men för att Tystberga ska växa, och för att vardagspusslet ska fungera för de som bor i Tystberga idag, krävs ett antal insatser där satsning på skola och barnomsorg är den viktigaste.