Nyheter

Hyresrätter viktigt även i framtiden

Inlagt av orwin mån, 2018-09-03 - 22:11

I bostadspolitiken framförs ofta vikten av tillgång till hyresrätter till rimliga priser. Allmännyttan i form av kommunala bostadsbolag framhålls ofta som en garanti för detta. Vissa klarlägganden behöver dock göras då bostadspolitiken påverkas av en mängd faktorer, som inte enkelt har några självklara lösningar.

Ett stort problem med lägenheter i flerfamiljshus är att de är förhållandevis dyra att bygga och underhålla, samt att de märkligt nog är mer energislukande än många moderna småhus. Detta leder till mycket höga kostnader för byggande, drift och underhåll.

För en positiv förändring

Inlagt av orwin mån, 2018-09-03 - 22:05

Det är valtider. Dagens sanning är morgondagens passé och i detta val är många osäkra. Det är inte jag.

Jag vet vilka som har den mest genomtänkta politiken, vilka som detaljgranskar sin budget och ser till att den håller även om man sitter i opposition.

Vi i moderaterna har en bredd i Sörmland som är fantastisk. Vårdköerna och vårdmedarbetarnas situation behöver på allvar tas tag i – för allas bästa. Det kan vi göra. Det vill vi göra. Men vi behöver din hjälp.

Det behövs sans och balans framåt. Den finns hos Moderaterna.

Sveriges bästa lärare ska jobba i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-09-01 - 21:26

Moderaterna går till val i Nyköping med skolan som vår viktigaste fråga. Skolan lägger grunden för allt annat i vårt samhälle. Lyckas vi inte med skolan så får vi stora problem på de flesta andra områden.

Skolan är med andra ord grundläggande för helheten. Nyköpings kommun ligger idag långt ifrån de kunskapsresultat som vi förväntar oss att eleverna ska ha. Vi ligger också långt ned relativt sett i Sverige på plats 231 bland Sveriges 290 kommuner.

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar

Inlagt av orwin lör, 2018-09-01 - 21:22

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar! Socialstyrelsen kom i december 2017 ut med en rapport som visade att 1 procent av unga flickor och pojkar (ålder 10-17), 10 procent av unga män (ålder 18-24) samt 15 procent av unga kvinnor (ålder 18-24), lider av någon form av psykisk ohälsa.

Självklart är mörkertalet stort, många barn och unga mår dåligt även om de inte söker vård eller kvalificerar för en psykiatrisk diagnos. Vi vet att dålig självbild är en bidragande orsak till försämrad psykisk hälsa, speciellt bland unga.

Nu tar vi tag i vårdköerna!

Inlagt av orwin fre, 2018-08-31 - 17:03

Vårdköerna har aldrig varit längre än de är just nu. I juli väntade 5006 sörmlänningar på operation eller behandling, och av dessa hade 2059 väntat längre än tre månader, vilket lagen föreskriver. Det är högsta siffran sedan vårdgarantin började följas upp 2011.

Jämför man med oktober 2014 så är ökningen 836 procent. Ansvaret för detta bärs av Socialdemokraterna och den styrande Koalitionen i landstinget. De får gärna förklara varför det kunde gå så här galet.

Kännbar värme i vården

Inlagt av orwin fre, 2018-08-31 - 16:57

Vilken sommar det har varit. Värmen har inte velat ta slut, vilket har varit skönt för många. Fast inte fullt lika bra ur ett samhällsperspektiv.

Värmen går hårt åt äldre och sjuka, och det har varit tufft för vårdpersonalen som ska jobba i allt detta. Moderaterna vill ha en hälsosam vårdmiljö och säker vård – hela året. Vi vet att vårdpersonalen brinner för sina jobb, men det behövs en bättre arbetsmiljö för att inte behöva bli utbränd.

Moderaterna vill visa vägen mot en bättre vård – men för att kunna detta så behöver vi få ditt förtroende och din röst i valet.

Mer kvar efter skatt med jobb eller pension

Inlagt av orwin tis, 2018-08-28 - 23:16

Den 9 september går Sverige till val. Vi gör det i ett läge där den svenska ekonomin är stark. Men där konjunkturnedgången knackar på dörren och det finns en rad stora problem som växer i stället för att minska. Vi gör det i ett läge där det för vissa lönar sig sämre att ställa klockan och gå till ett jobb än att fortsätta leva på bidrag.

Det kan vi moderater aldrig acceptera. Vi är övertygade om att det bara är genom att fler arbetar som Sverige kan klara integrationen och byggas starkt. Fler som jobbar – mer till välfärden. Moderaterna sätter jobb och välfärd före bidrag.

Rösta bort köerna

Inlagt av orwin tis, 2018-08-28 - 23:11

Operationsköerna har ökat lavinartat denna mandatperiod. Varje dag blir en kamp mot klockan, för att ingen ska behöva dö i operationskön.

Det var ett stort misstag av Stefan Löfven (S) att ta bort kömiljarden. Moderaterna kommer förbättra tillgängligheten i vården genom en tredubblad kömiljard för kortare köer. Det måste bli ett slut på den extrema vårdplatsbristen. Moderaterna är redo att ta ansvar, redo att ta över. Var med oss och rösta bort köerna 9 september.

Maria Gilstig (M)
Distriktssköterska och regionkandidat
 

Dags att fokusera på kärnverksamheterna

Inlagt av orwin mån, 2018-08-27 - 18:38

Det finns helt klart utmaningar som Sveriges kommuner måste ta tag i när det gäller deras mest grundläggande kärnuppgifter, så även Nyköping. Den gemensamma välfärden utmanas av ett allt djupare bidragsberoende. Den sämsta formen av utanförskap är den som går i arv från generation till generation. Dock går det att lösa.

Det finns många bra saker med Nyköping. Detta måste också lyftas fram för att vi med trovärdighet ska kunna attackera de problem som också finns. Det finns idag runt 130 områden i Sverige där utanförskapet är särskilt stort.

Svar till Leif Lindström (S) i SN den 20/8

Inlagt av orwin fre, 2018-08-24 - 22:07

 

Att det är val går inte att ta miste på. Det som upprör socialdemokraterna är inte massiva överbeläggningar eller långa vårdköer, utan att moderaterna använder sig av yttrandefriheten.

Aldrig tidigare har väl Leif Lindström från Strängnäs engagerat sig för Nyköpings lasarett, men när jag som moderat kämpar för vården så blir jag anklagad för att svartmåla och fixa och trixa med siffrorna.