Nyheter

Moderat politik nyckeln till en tryggare vård

Inlagt av orwin ons, 2018-08-22 - 15:59

Inför valet 2018 så är vårddebatten het, opinionsundersökningar talar sitt tydliga språk – sjukvården är viktig för väljarna. En signal som Moderaterna tar på stort allvar för det är ju ett tecken på att allt inte står rätt till.

Vi har medicinska resultat i världsklass men vi brottas med problem vad det gäller bland annat tillgänglighet och kontinuitet inom vården. En människa som blir svårt sjuk har oftast bara en enda önskan, och det är att få bli frisk, inte att få hamna längst bak i en vårdkö.

Lagom stora skolor i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-08-18 - 00:14

Moderaterna i Nyköping går till val med skolan som vår enskilt viktigaste fråga. Vår ambition är att göra Nyköpings skolor till Sveriges bästa. Ett långsiktigt mål då Nyköpings kommun idag rankas på plats 231 av Sverige 290 kommuner.

Vi säger att skolorna ska vara lagom stora i Nyköping. Ett begrepp som kanske verkar otydligt. Men det är också så det behöver vara. Det går inte att säga exakt hur stor en skola ska vara då det beror på förutsättningarna. En högstadieskola kan vara större än en skola för mindre barn.

Nu tar vi tag i sjukvården!

Inlagt av orwin fre, 2018-08-17 - 21:00

Svar till Birgitta Nynäs, SN den 14 augusti.

Det är många som reagerat mot att avgifterna på sjukhus höjdes till 400 kr. Nivån är nu klart högst i hela landet och naturligtvis slår det mot många som har det knapert. Att den som söker sig till en vårdcentral får gå utan avgift kan kännas bra, men skapar ändå orättvisa.

När man tog bort avgiften i primärvården ökade besöken rejält, men utan att skickade med mer pengar. De extra besöken innebär kostnader för kanske 40 miljoner kr, men som nu måste hittas någon annanstans.

Ohållbar situation på Nyköpings lasarett

Inlagt av orwin tis, 2018-08-14 - 23:36

Nyköpings lasarett har haft en ohållbar situation på vårdavdelningarna under mycket lång tid. När det rapporteras om krislägen i andra delar av landet så är det en normal situation för personalen på lasarettet i Nyköping.

Under det senaste tolv månaderna har genomsnittet för det sammanlagda antalet av överbeläggningar och utlokaliseringar i Sverige legat på 6,9. På Nyköpings lasarett har det legat på ofattbara 15,2. Det innebär att det förekommer antingen överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter i 15 procent av fallen.

Straffet för våldtäkt måste spegla övergreppets allvar

Inlagt av orwin mån, 2018-08-13 - 21:13

Män som inte respekterar kvinnor, män som går över gränsen, och som begår grova övergrepp utan att låta sig avskräckas. Detta måste vi ta itu med. Det är dags att förövarna får ta konsekvenserna av sitt handlande. Män som våldtar har alltför ofta haft en stor makt över kvinnan. Män som våldtagit har alltför många gånger kommit undan.

Populistiskt om avgifter

Inlagt av orwin sön, 2018-08-12 - 11:34

Svar till Jonas Widegren (S), SN den 9 augusti.

Widegren var plats när landstingsfullmäktige i november 2016 beslutade om ändrade avgifter i sjukvården, så jag förstår inte varför han inte upplyser läsarna om att han är S-politiker, utan gömmer sig bakom sin yrkestitel.

Socialdemokraterna och den styrande koalitionen har alltså höjt avgifterna för besök på sjukhus till 400 kr, och avskaffat avgiften till primärvården. Målet var att minska besöken på akuten – och det blev precis tvärtom. Besöken minskar inte, de ökar!

Nyköpings elever behöver ett maktskifte

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 21:21

Skolorna i Nyköping lider likt många skolor i resten av landet, av stora problem. I Nyköping går var femte elev ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Det är förskräckliga siffror. Skolan är ett fundamentalt verktyg för att man ska kunna göra klassresor, för att man ska kunna uppfylla sina drömmar och för att vi ska ha ett fungerande samhälle i stort.

M vill ha bäst vård för sköra äldre

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 21:16

Angående Elisabeth Markström (S) insändare: Avgifter på vårdcentralen – en jämställdhetsfråga SN 180809.

Primärvården lider av att vara underbudgeterad och har ofta blivit bortprioriterad när det kommit nya resurser. De sänkta avgifterna resulterade i 40 000 nya besök, men inte mer resurser. Att som socialdemokraterna lägga en stor börda på primärvården genom att göra den avgiftsfri utan en tillräcklig budget var dömt för att misslyckas.

Klimatdebatten behöver ett helhetsperspektiv

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 21:13

Klimatet är vår tids stora utmaning. Frågan är global, men avgörandet för att lyckas är ofta lokalt.

Ofta förenklas den komplexa klimatfrågan i debatten, där helhetsperspektivet saknas. Om Sverige ska kunna göra en stor skillnad i världen så kräver det att vi kan visa att vi kan minska våra utsläpp på ett effektivt sätt och vi samtidigt kan upprätthålla tillväxt i landet. Det är nyckeln för att andra länder ska vilja följa oss, vilket är själva poängen. Gör andra bra saker behöver vi snabbt ta till oss dem.

En ny kriminalpolitik för ett starkare samhällskontrakt

Inlagt av orwin tis, 2018-08-07 - 12:11

Den ökande otryggheten och den allt grövre brottsligheten kräver att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. Poliserna måste bli fler, straffen måste skärpas och de kriminella gängens makt måste brytas. För oss moderater är det uppenbart att det inte går att fortsätta på den väg som har lett oss hit. Därför är vi beredda att göra tuffa politiska prioriteringar för att vända utvecklingen.