Nyheter

Lika för alla

Inlagt av orwin fre, 2018-08-24 - 22:02

En människas rätt till vård är lika stor oavsett bakgrund och nationstillhörighet. Moderaterna står upp för allas lika värde och rättigheter i sjukvården. Rätten till vård är en mänsklig rättighet – rätten till hälsa lämnar ingen utanför.

Det finns tyvärr ett annat parti som växer, som kategoriserar människor utifrån sin kultur eller sin nationalitet. Moderaterna väljer istället att se människan som är i behov av vård. Att alla människor ska behandlas lika, det är inte ett ”vi” mot ”dem”.

Språket är grundläggande för Integrationen

Inlagt av orwin tors, 2018-08-23 - 21:39

 

I dagsläget är jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda större än tidigare. Det dröjer idag 8 år innan hälften av alla nyanlända har ett arbete. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person född utanför Europa som för en person född i Sverige. Denna utvecklingen måste förändras och målet måste vara att alla ska vara en del av vårt samhälle och vår arbetsmarknad, något som enklast sker genom att människor får en anställning.

Dels måste trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden blir lägre.

Väljarna borde diskvalificera socialdemokraterna

Inlagt av orwin tors, 2018-08-23 - 20:59


För sex år sedan röstade (S), (L) och (Mp) nej till förslaget om fria sjukresor med kollektivtrafik. Mot detta reserverade sig moderaterna. Vi tycker att det är bra för den enskilde och för klimatet om fler väljer bussen. Även Lotta Back (V) och Mattias Claesson (C) reserverade sig mot beslutet då. Efter valet 2014 ingår de i den styrande Koalitionen i landstinget, men har inte åstadkommit någon förändring.

Sörmland ska bli bättre än Värmland

Inlagt av orwin ons, 2018-08-22 - 16:17

Klimatet är vår tids ödesfråga. Med den bakgrunden anser vi att frågorna om miljö och klimat måste få ett större utrymme i den kommande Region Sörmland än vad de fått tidigare i landstinget Sörmland.

I dag rankas Sörmlands landsting på plats 16 av landets 21 landsting/regioner i rankingen hållbaraste landsting (Aktuell hållbarhets ranking 2017). Rankingen toppas av moderatledda Värmlands landsting.

Privat vårdavdelning minskar vårdköer

Inlagt av orwin ons, 2018-08-22 - 16:05

Svar till Christine ­Giljam (S), SN den 10 augusti 2018. Just nu finns det endast 85 disponibla vårdplatser på Nyköpings lasarett. För bara några år sedan fanns där 160 vårdplatser! Det har nu resulterat i rekordstora överbeläggningar på lasarettet som de senaste 12 månaderna har varit ofattbara 15 procent!

Det var inte heller länge sedan socialdemokraterna tyckte att vi hade för många vårdplatser, och därför stängde avdelning fyra med tolv platser på lasarettet. Sedan dess har man tvingats stänga ytterligare ett antal platser!

Moderat politik nyckeln till en tryggare vård

Inlagt av orwin ons, 2018-08-22 - 15:59

Inför valet 2018 så är vårddebatten het, opinionsundersökningar talar sitt tydliga språk – sjukvården är viktig för väljarna. En signal som Moderaterna tar på stort allvar för det är ju ett tecken på att allt inte står rätt till.

Vi har medicinska resultat i världsklass men vi brottas med problem vad det gäller bland annat tillgänglighet och kontinuitet inom vården. En människa som blir svårt sjuk har oftast bara en enda önskan, och det är att få bli frisk, inte att få hamna längst bak i en vårdkö.

Lagom stora skolor i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-08-18 - 00:14

Moderaterna i Nyköping går till val med skolan som vår enskilt viktigaste fråga. Vår ambition är att göra Nyköpings skolor till Sveriges bästa. Ett långsiktigt mål då Nyköpings kommun idag rankas på plats 231 av Sverige 290 kommuner.

Vi säger att skolorna ska vara lagom stora i Nyköping. Ett begrepp som kanske verkar otydligt. Men det är också så det behöver vara. Det går inte att säga exakt hur stor en skola ska vara då det beror på förutsättningarna. En högstadieskola kan vara större än en skola för mindre barn.

Nu tar vi tag i sjukvården!

Inlagt av orwin fre, 2018-08-17 - 21:00

Svar till Birgitta Nynäs, SN den 14 augusti.

Det är många som reagerat mot att avgifterna på sjukhus höjdes till 400 kr. Nivån är nu klart högst i hela landet och naturligtvis slår det mot många som har det knapert. Att den som söker sig till en vårdcentral får gå utan avgift kan kännas bra, men skapar ändå orättvisa.

När man tog bort avgiften i primärvården ökade besöken rejält, men utan att skickade med mer pengar. De extra besöken innebär kostnader för kanske 40 miljoner kr, men som nu måste hittas någon annanstans.

Ohållbar situation på Nyköpings lasarett

Inlagt av orwin tis, 2018-08-14 - 23:36

Nyköpings lasarett har haft en ohållbar situation på vårdavdelningarna under mycket lång tid. När det rapporteras om krislägen i andra delar av landet så är det en normal situation för personalen på lasarettet i Nyköping.

Under det senaste tolv månaderna har genomsnittet för det sammanlagda antalet av överbeläggningar och utlokaliseringar i Sverige legat på 6,9. På Nyköpings lasarett har det legat på ofattbara 15,2. Det innebär att det förekommer antingen överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter i 15 procent av fallen.

Straffet för våldtäkt måste spegla övergreppets allvar

Inlagt av orwin mån, 2018-08-13 - 21:13

Män som inte respekterar kvinnor, män som går över gränsen, och som begår grova övergrepp utan att låta sig avskräckas. Detta måste vi ta itu med. Det är dags att förövarna får ta konsekvenserna av sitt handlande. Män som våldtar har alltför ofta haft en stor makt över kvinnan. Män som våldtagit har alltför många gånger kommit undan.