Nyheter

Populistiskt om avgifter

Inlagt av orwin sön, 2018-08-12 - 11:34

Svar till Jonas Widegren (S), SN den 9 augusti.

Widegren var plats när landstingsfullmäktige i november 2016 beslutade om ändrade avgifter i sjukvården, så jag förstår inte varför han inte upplyser läsarna om att han är S-politiker, utan gömmer sig bakom sin yrkestitel.

Socialdemokraterna och den styrande koalitionen har alltså höjt avgifterna för besök på sjukhus till 400 kr, och avskaffat avgiften till primärvården. Målet var att minska besöken på akuten – och det blev precis tvärtom. Besöken minskar inte, de ökar!

Nyköpings elever behöver ett maktskifte

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 21:21

Skolorna i Nyköping lider likt många skolor i resten av landet, av stora problem. I Nyköping går var femte elev ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Det är förskräckliga siffror. Skolan är ett fundamentalt verktyg för att man ska kunna göra klassresor, för att man ska kunna uppfylla sina drömmar och för att vi ska ha ett fungerande samhälle i stort.

M vill ha bäst vård för sköra äldre

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 21:16

Angående Elisabeth Markström (S) insändare: Avgifter på vårdcentralen – en jämställdhetsfråga SN 180809.

Primärvården lider av att vara underbudgeterad och har ofta blivit bortprioriterad när det kommit nya resurser. De sänkta avgifterna resulterade i 40 000 nya besök, men inte mer resurser. Att som socialdemokraterna lägga en stor börda på primärvården genom att göra den avgiftsfri utan en tillräcklig budget var dömt för att misslyckas.

Klimatdebatten behöver ett helhetsperspektiv

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 21:13

Klimatet är vår tids stora utmaning. Frågan är global, men avgörandet för att lyckas är ofta lokalt.

Ofta förenklas den komplexa klimatfrågan i debatten, där helhetsperspektivet saknas. Om Sverige ska kunna göra en stor skillnad i världen så kräver det att vi kan visa att vi kan minska våra utsläpp på ett effektivt sätt och vi samtidigt kan upprätthålla tillväxt i landet. Det är nyckeln för att andra länder ska vilja följa oss, vilket är själva poängen. Gör andra bra saker behöver vi snabbt ta till oss dem.

En ny kriminalpolitik för ett starkare samhällskontrakt

Inlagt av orwin tis, 2018-08-07 - 12:11

Den ökande otryggheten och den allt grövre brottsligheten kräver att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. Poliserna måste bli fler, straffen måste skärpas och de kriminella gängens makt måste brytas. För oss moderater är det uppenbart att det inte går att fortsätta på den väg som har lett oss hit. Därför är vi beredda att göra tuffa politiska prioriteringar för att vända utvecklingen.

Krafttag mot skenande operationsköer

Inlagt av orwin tis, 2018-08-07 - 12:05

På ett år har de sörmländska operationsköerna fördubblats och sedan 2014 har de sjudubblats! Nu har över 1 500 sörmlänningar väntat längre på operation än vad lagen tillåter.

Den socialdemokratiska ledningen står handfallen, och man undrar om de ens har insikt om problemets magnitud. Den som är sjuk ska få vård inom rimlig tid – inte få en kölapp i handen.

Signaturen 31a – på detta kan du rösta

Inlagt av orwin tors, 2018-08-02 - 22:31

Signaturen 31a undrar vilka partier som kan lova att hon eller han får det bra. Det beror så mycket på vad signaturen lägger in i begreppet bra.

Är det en god omvårdnad på ett äldreboende som avses så har nog alla partier som är representerade i fullmäktige en vilja att tillgodose detta. Sedan beror det förstås på hur mycket pengar partierna är beredda på att avsätta till äldreomsorgen. Senaste mandatperioden har Moderaterna avsatt större belopp i våra budgetar än vad majoriteten (S+Mp+V) har presenterat i sina.

Vården – en framtidsbransch

Inlagt av orwin tis, 2018-07-31 - 21:13

En hälsosam vårdmiljö gynnar såväl patienter som personal. Arbetsmiljön behöver kontinuerligt förbättras och förstärkas. Arbetslivet ska vara hållbart och orken ska räcka för ett helt yrkesliv – ingen ska behöva bli sjuk av att vårda.

Det som är bra för de som arbetar inom vården kommer sedan gynna även de patienter som ska behandlas. Ett steg mot en bättre vårdmiljö är att moderaterna vill att det ska finnas många olika kompetenser inom vården.

Utan medarbetare stannar vården

Inlagt av orwin fre, 2018-07-27 - 22:38

Landstinget befinner sig i en ständig rekryteringsprocess. En nödvändighet då det inte finns någon sjukvård utan medarbetare.

Vi behöver stärka landstinget/den kommande regionen som arbetsgivare. För att bli en bättre vårdgivare så behöver vi bli en bättre arbetsgivare.

Det ska vara roligt att jobba i sjukvården. Det ska gå att påverka sin arbetsplats och det ska gå att utvecklas. Arbetsmiljön ska vara bra och arbetstakten rimlig. Medarbetare ska känna att de är lyssnade på och att deras åsikter tas på allvar.

Vi tar bort skatteskillnaden mellan lön och pension!

Inlagt av orwin mån, 2018-07-23 - 21:27

Det ska inte bara löna sig att jobba och att vilja jobba, utan även att ha jobbat. Ett av våra viktigaste vallöften är därför att ta bort skatteskillnaden mellan lön och pension, och att personer med låga eller genomsnittliga pensioner ska få ett välbehövligt tillskott i plånboken.

Vårt förslag innebär dessutom sänkt ålder för det förstärkta jobbskatteavdraget till 64 år för dem som fortsätter jobba. Det gynnar både arbetslinjen och stärker pensionssystemet.  Många vill också fortsatt bidra med sina kunskaper och erfarenheter på en arbetsplats efter 64.