Nyheter

Nu tar vi tag i sjukvården!

Submitted byorwin onfre, 2018-08-17 - 21:00

Svar till Birgitta Nynäs, SN den 14 augusti.

Det är många som reagerat mot att avgifterna på sjukhus höjdes till 400 kr. Nivån är nu klart högst i hela landet och naturligtvis slår det mot många som har det knapert. Att den som söker sig till en vårdcentral får gå utan avgift kan kännas bra, men skapar ändå orättvisa.

När man tog bort avgiften i primärvården ökade besöken rejält, men utan att skickade med mer pengar. De extra besöken innebär kostnader för kanske 40 miljoner kr, men som nu måste hittas någon annanstans.

Ohållbar situation på Nyköpings lasarett

Submitted byorwin ontis, 2018-08-14 - 23:36

Nyköpings lasarett har haft en ohållbar situation på vårdavdelningarna under mycket lång tid. När det rapporteras om krislägen i andra delar av landet så är det en normal situation för personalen på lasarettet i Nyköping.

Under det senaste tolv månaderna har genomsnittet för det sammanlagda antalet av överbeläggningar och utlokaliseringar i Sverige legat på 6,9. På Nyköpings lasarett har det legat på ofattbara 15,2. Det innebär att det förekommer antingen överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter i 15 procent av fallen.

Straffet för våldtäkt måste spegla övergreppets allvar

Submitted byorwin onmån, 2018-08-13 - 21:13

Män som inte respekterar kvinnor, män som går över gränsen, och som begår grova övergrepp utan att låta sig avskräckas. Detta måste vi ta itu med. Det är dags att förövarna får ta konsekvenserna av sitt handlande. Män som våldtar har alltför ofta haft en stor makt över kvinnan. Män som våldtagit har alltför många gånger kommit undan.

Populistiskt om avgifter

Submitted byorwin onsön, 2018-08-12 - 11:34

Svar till Jonas Widegren (S), SN den 9 augusti.

Widegren var plats när landstingsfullmäktige i november 2016 beslutade om ändrade avgifter i sjukvården, så jag förstår inte varför han inte upplyser läsarna om att han är S-politiker, utan gömmer sig bakom sin yrkestitel.

Socialdemokraterna och den styrande koalitionen har alltså höjt avgifterna för besök på sjukhus till 400 kr, och avskaffat avgiften till primärvården. Målet var att minska besöken på akuten – och det blev precis tvärtom. Besöken minskar inte, de ökar!

Nyköpings elever behöver ett maktskifte

Submitted byorwin onfre, 2018-08-10 - 21:21

Skolorna i Nyköping lider likt många skolor i resten av landet, av stora problem. I Nyköping går var femte elev ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Det är förskräckliga siffror. Skolan är ett fundamentalt verktyg för att man ska kunna göra klassresor, för att man ska kunna uppfylla sina drömmar och för att vi ska ha ett fungerande samhälle i stort.

M vill ha bäst vård för sköra äldre

Submitted byorwin onfre, 2018-08-10 - 21:16

Angående Elisabeth Markström (S) insändare: Avgifter på vårdcentralen – en jämställdhetsfråga SN 180809.

Primärvården lider av att vara underbudgeterad och har ofta blivit bortprioriterad när det kommit nya resurser. De sänkta avgifterna resulterade i 40 000 nya besök, men inte mer resurser. Att som socialdemokraterna lägga en stor börda på primärvården genom att göra den avgiftsfri utan en tillräcklig budget var dömt för att misslyckas.

Klimatdebatten behöver ett helhetsperspektiv

Submitted byorwin onfre, 2018-08-10 - 21:13

Klimatet är vår tids stora utmaning. Frågan är global, men avgörandet för att lyckas är ofta lokalt.

Ofta förenklas den komplexa klimatfrågan i debatten, där helhetsperspektivet saknas. Om Sverige ska kunna göra en stor skillnad i världen så kräver det att vi kan visa att vi kan minska våra utsläpp på ett effektivt sätt och vi samtidigt kan upprätthålla tillväxt i landet. Det är nyckeln för att andra länder ska vilja följa oss, vilket är själva poängen. Gör andra bra saker behöver vi snabbt ta till oss dem.

En ny kriminalpolitik för ett starkare samhällskontrakt

Submitted byorwin ontis, 2018-08-07 - 12:11

Den ökande otryggheten och den allt grövre brottsligheten kräver att svensk kriminalpolitik stöps om i grunden. Poliserna måste bli fler, straffen måste skärpas och de kriminella gängens makt måste brytas. För oss moderater är det uppenbart att det inte går att fortsätta på den väg som har lett oss hit. Därför är vi beredda att göra tuffa politiska prioriteringar för att vända utvecklingen.

Krafttag mot skenande operationsköer

Submitted byorwin ontis, 2018-08-07 - 12:05

På ett år har de sörmländska operationsköerna fördubblats och sedan 2014 har de sjudubblats! Nu har över 1 500 sörmlänningar väntat längre på operation än vad lagen tillåter.

Den socialdemokratiska ledningen står handfallen, och man undrar om de ens har insikt om problemets magnitud. Den som är sjuk ska få vård inom rimlig tid – inte få en kölapp i handen.

Signaturen 31a – på detta kan du rösta

Submitted byorwin ontors, 2018-08-02 - 22:31

Signaturen 31a undrar vilka partier som kan lova att hon eller han får det bra. Det beror så mycket på vad signaturen lägger in i begreppet bra.

Är det en god omvårdnad på ett äldreboende som avses så har nog alla partier som är representerade i fullmäktige en vilja att tillgodose detta. Sedan beror det förstås på hur mycket pengar partierna är beredda på att avsätta till äldreomsorgen. Senaste mandatperioden har Moderaterna avsatt större belopp i våra budgetar än vad majoriteten (S+Mp+V) har presenterat i sina.