Nyheter

Vård i stället för fyllecell

Inlagt av orwin lör, 2018-07-21 - 21:31

Det finns utmaningar av olika slag i dagens samhälle. Alkohol och droger är två av dem. Ibland tas berusade eller påverkade personer om hand av polis för att de kan vara störande eller utsätta sig själv eller andra för fara, även om personen inte har begått något brott.

Oavsett om det är en engångsfylla eller ett pågående missbruk tas dessa personer idag hand om av polis. Det brukar kallas att man får sova ruset av sig i en fyllecell. En ovärdig behandling kan tyckas, att bli inlåst i en cell, utan att personen har begått ett brott.

I torkans spår måste alla hjälpas åt

Inlagt av orwin fre, 2018-07-20 - 21:32

Torka och bränder drabbar just nu Sverige hårt. Värme och vattenbrist sätter svensk livsmedelsproduktion under hård press med den foderbrist som följer i torkans spår. Med hettan kommer också bränderna som just nu härjar på flera håll i landet.

Än så länge är Nyköping förskonat från större bränder och för att så ska förbli är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela länet och du kan läsa mer om vad det innebär på Nyköpings kommuns hemsida.

Gilstig (M): ”S vill satsa på saker som redan utförs”

Inlagt av orwin ons, 2018-07-18 - 20:24

Svar på Johanssons (S) insändare ”Historisk stor satsning på förlossningsvården” (SN 18/6). Det är bra att både S och M faktiskt tycker att förlossningsvården är viktig. Jag kan dock konstatera att många av de punkter S vill satsa på är sådant som redan utförs.

Moderaterna vill att alla kvinnor ska ha en stark frihets-, identitets- och självkänsla, och det här är delar som en förlossningsskada kan förstöra på lång sikt. Som tur är så drabbas ju inte alla, de flesta läker.

Köpet av Horsvik står visst emot kärnverksamheten

Inlagt av orwin ons, 2018-07-11 - 18:47

S, V, MP skriver (SN 5/7) att man inte kan täcka underskott inom skola och äldreomsorg med investeringsmedel, det är helt rätt. Ingen har heller påstått det. Däremot kan, och bör, man ställa investering mot investering.

Vi har idag stort investeringsbehov i våra lokaler, det behöver byggas nya skolor och nya äldreboenden. Det finns alltså ett omfattande investeringsbehov inom kommunens kärnverksamhet. Att i sammanhanget ta upp budgetunderskottet är samtidigt högst relevant eftersom det ger en indikation på kommunens ekonomi.

Eget beröm luktar illa

Inlagt av orwin mån, 2018-06-18 - 21:11


Svar till Monica Johansson (S), Anna Wåhlström (mp), Mattias Claesson (C) och Fredrik Lundgren (L) i SN den 12 juni ”En mandatperiod att vara stolt över”

Man frestas med att svara att eget beröm luktar illa. Det är nämligen inte många andra som tycker att den styrande Koalitionen (S, Mp, C och L) har levererat särskilt mycket.

Svar till Monica Johansson (S)

Inlagt av orwin tors, 2018-06-14 - 12:08


Johansson försöker skapa en bild av att vårdköerna i Sörmland blir kortare. Så är det ju inte riktigt, om man ser hela bilden. För Johansson ringar in förstoringsglaset på diagrammet tills hon hittar en liten bit av kurvan som pekar åt det håll hon önskar. Och när det inte kan bli sämre så kommer alltid en liten, liten bit av kurvan som pekar uppåt.

Snabb-klinikerna avlastar primärvården

Inlagt av orwin ons, 2018-06-13 - 22:44


Svar till Staffan Ahlkvist och Rolf Bergström, SN 25/5
Primärvården har en väldigt viktig roll i den sörmländska sjukvården i att ofta vara första vägen in till vården, att samordna vården för patienten och bidra till kontinuitet. Inte desto mindre är de långa väntetiderna är ett bekymmer för många sörmlänningar.