Nyheter

Vården – en framtidsbransch

Submitted byorwin ontis, 2018-07-31 - 21:13

En hälsosam vårdmiljö gynnar såväl patienter som personal. Arbetsmiljön behöver kontinuerligt förbättras och förstärkas. Arbetslivet ska vara hållbart och orken ska räcka för ett helt yrkesliv – ingen ska behöva bli sjuk av att vårda.

Det som är bra för de som arbetar inom vården kommer sedan gynna även de patienter som ska behandlas. Ett steg mot en bättre vårdmiljö är att moderaterna vill att det ska finnas många olika kompetenser inom vården.

Utan medarbetare stannar vården

Submitted byorwin onfre, 2018-07-27 - 22:38

Landstinget befinner sig i en ständig rekryteringsprocess. En nödvändighet då det inte finns någon sjukvård utan medarbetare.

Vi behöver stärka landstinget/den kommande regionen som arbetsgivare. För att bli en bättre vårdgivare så behöver vi bli en bättre arbetsgivare.

Det ska vara roligt att jobba i sjukvården. Det ska gå att påverka sin arbetsplats och det ska gå att utvecklas. Arbetsmiljön ska vara bra och arbetstakten rimlig. Medarbetare ska känna att de är lyssnade på och att deras åsikter tas på allvar.

Vi tar bort skatteskillnaden mellan lön och pension!

Submitted byorwin onmån, 2018-07-23 - 21:27

Det ska inte bara löna sig att jobba och att vilja jobba, utan även att ha jobbat. Ett av våra viktigaste vallöften är därför att ta bort skatteskillnaden mellan lön och pension, och att personer med låga eller genomsnittliga pensioner ska få ett välbehövligt tillskott i plånboken.

Vårt förslag innebär dessutom sänkt ålder för det förstärkta jobbskatteavdraget till 64 år för dem som fortsätter jobba. Det gynnar både arbetslinjen och stärker pensionssystemet.  Många vill också fortsatt bidra med sina kunskaper och erfarenheter på en arbetsplats efter 64.

Vård i stället för fyllecell

Submitted byorwin onlör, 2018-07-21 - 21:31

Det finns utmaningar av olika slag i dagens samhälle. Alkohol och droger är två av dem. Ibland tas berusade eller påverkade personer om hand av polis för att de kan vara störande eller utsätta sig själv eller andra för fara, även om personen inte har begått något brott.

Oavsett om det är en engångsfylla eller ett pågående missbruk tas dessa personer idag hand om av polis. Det brukar kallas att man får sova ruset av sig i en fyllecell. En ovärdig behandling kan tyckas, att bli inlåst i en cell, utan att personen har begått ett brott.

I torkans spår måste alla hjälpas åt

Submitted byorwin onfre, 2018-07-20 - 21:32

Torka och bränder drabbar just nu Sverige hårt. Värme och vattenbrist sätter svensk livsmedelsproduktion under hård press med den foderbrist som följer i torkans spår. Med hettan kommer också bränderna som just nu härjar på flera håll i landet.

Än så länge är Nyköping förskonat från större bränder och för att så ska förbli är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Länsstyrelsen har beslutat om skärpt eldningsförbud i hela länet och du kan läsa mer om vad det innebär på Nyköpings kommuns hemsida.

Gilstig (M): ”S vill satsa på saker som redan utförs”

Submitted byorwin onons, 2018-07-18 - 20:24

Svar på Johanssons (S) insändare ”Historisk stor satsning på förlossningsvården” (SN 18/6). Det är bra att både S och M faktiskt tycker att förlossningsvården är viktig. Jag kan dock konstatera att många av de punkter S vill satsa på är sådant som redan utförs.

Moderaterna vill att alla kvinnor ska ha en stark frihets-, identitets- och självkänsla, och det här är delar som en förlossningsskada kan förstöra på lång sikt. Som tur är så drabbas ju inte alla, de flesta läker.

Köpet av Horsvik står visst emot kärnverksamheten

Submitted byorwin onons, 2018-07-11 - 18:47

S, V, MP skriver (SN 5/7) att man inte kan täcka underskott inom skola och äldreomsorg med investeringsmedel, det är helt rätt. Ingen har heller påstått det. Däremot kan, och bör, man ställa investering mot investering.

Vi har idag stort investeringsbehov i våra lokaler, det behöver byggas nya skolor och nya äldreboenden. Det finns alltså ett omfattande investeringsbehov inom kommunens kärnverksamhet. Att i sammanhanget ta upp budgetunderskottet är samtidigt högst relevant eftersom det ger en indikation på kommunens ekonomi.

Eget beröm luktar illa

Submitted byorwin onmån, 2018-06-18 - 21:11


Svar till Monica Johansson (S), Anna Wåhlström (mp), Mattias Claesson (C) och Fredrik Lundgren (L) i SN den 12 juni ”En mandatperiod att vara stolt över”

Man frestas med att svara att eget beröm luktar illa. Det är nämligen inte många andra som tycker att den styrande Koalitionen (S, Mp, C och L) har levererat särskilt mycket.