Nyheter

Eget beröm luktar illa

Inlagt av orwin mån, 2018-06-18 - 21:11


Svar till Monica Johansson (S), Anna Wåhlström (mp), Mattias Claesson (C) och Fredrik Lundgren (L) i SN den 12 juni ”En mandatperiod att vara stolt över”

Man frestas med att svara att eget beröm luktar illa. Det är nämligen inte många andra som tycker att den styrande Koalitionen (S, Mp, C och L) har levererat särskilt mycket.

Svar till Monica Johansson (S)

Inlagt av orwin tors, 2018-06-14 - 12:08


Johansson försöker skapa en bild av att vårdköerna i Sörmland blir kortare. Så är det ju inte riktigt, om man ser hela bilden. För Johansson ringar in förstoringsglaset på diagrammet tills hon hittar en liten bit av kurvan som pekar åt det håll hon önskar. Och när det inte kan bli sämre så kommer alltid en liten, liten bit av kurvan som pekar uppåt.

Snabb-klinikerna avlastar primärvården

Inlagt av orwin ons, 2018-06-13 - 22:44


Svar till Staffan Ahlkvist och Rolf Bergström, SN 25/5
Primärvården har en väldigt viktig roll i den sörmländska sjukvården i att ofta vara första vägen in till vården, att samordna vården för patienten och bidra till kontinuitet. Inte desto mindre är de långa väntetiderna är ett bekymmer för många sörmlänningar.

Tryggt att bli mamma

Inlagt av orwin fre, 2018-06-08 - 22:55


Att få bli mamma är en kolossalt stark och speciell händelse. Att kvinnosjukvården ska fungera är en förutsättning vid förlossningar. Tyvärr är det inte alltid så. Sverige har höga siffror vad det gäller förlossningsskador jämfört med många andra länder.

Sörmland är tyvärr inget undantag. Därtill finns det ett stort mörkertal på de kvinnor som mår dåligt av sina förlossningsskador, men som av olika anledningar inte söker hjälp. Det behövs mer resurser för att hitta och göra något åt de skador som annars kan ge livslångt lidande.

Reformera svensk skola med fokus på kunskap

Inlagt av orwin tors, 2018-06-07 - 11:24


Svensk skola står inför många problem som politiken borde ta tag i – fallande skolresultat, minskad likvärdighet, tilltagande stök i skolmiljön och en växande lärarbrist. Att däremot föräldrar och elever har möjligheten att välja skola är inte en av dem. Regeringen borde fundera på att prioritera de verkliga problemen, i stället för att jaga välfungerande, uppskattade skolor.

Inför aktivt skolval snarast

Inlagt av orwin fre, 2018-06-01 - 23:13


Ett aktivt skolval innebär att alla vårdnadshavare ska välja vilken skola de önskar att deras barn ska gå på istället för, som idag, att automatiskt placeras på närmaste skola. Vi är väldigt positivt inställda till det fria skolvalet som möjliggör för barn att hitta rätt skola. Det finns dock delar att förbättra. Ett aktivt skolval möter merparten av dem om det införs rätt.