Nyheter

Tryggt att bli mamma

Inlagt av orwin fre, 2018-06-08 - 22:55


Att få bli mamma är en kolossalt stark och speciell händelse. Att kvinnosjukvården ska fungera är en förutsättning vid förlossningar. Tyvärr är det inte alltid så. Sverige har höga siffror vad det gäller förlossningsskador jämfört med många andra länder.

Sörmland är tyvärr inget undantag. Därtill finns det ett stort mörkertal på de kvinnor som mår dåligt av sina förlossningsskador, men som av olika anledningar inte söker hjälp. Det behövs mer resurser för att hitta och göra något åt de skador som annars kan ge livslångt lidande.

Reformera svensk skola med fokus på kunskap

Inlagt av orwin tors, 2018-06-07 - 11:24


Svensk skola står inför många problem som politiken borde ta tag i – fallande skolresultat, minskad likvärdighet, tilltagande stök i skolmiljön och en växande lärarbrist. Att däremot föräldrar och elever har möjligheten att välja skola är inte en av dem. Regeringen borde fundera på att prioritera de verkliga problemen, i stället för att jaga välfungerande, uppskattade skolor.

Inför aktivt skolval snarast

Inlagt av orwin fre, 2018-06-01 - 23:13


Ett aktivt skolval innebär att alla vårdnadshavare ska välja vilken skola de önskar att deras barn ska gå på istället för, som idag, att automatiskt placeras på närmaste skola. Vi är väldigt positivt inställda till det fria skolvalet som möjliggör för barn att hitta rätt skola. Det finns dock delar att förbättra. Ett aktivt skolval möter merparten av dem om det införs rätt.

Nyköping behöver sänka bidragen

Inlagt av orwin tis, 2018-05-29 - 10:56


I en debattartikel i SvD den 20 april belyser flera kommunalråd bekymret över att kommunerna får bära kostnaderna för ökande försörjningsstöd. En genomgripande bidragsreform krävs för att inte kommunerna ska behöva ställa växande bidragskostnader mot en trygg och tillgänglig välfärd.

Insatserna mot tobaksrökning måste stärkas

Inlagt av orwin tors, 2018-05-24 - 22:00

Sörmlands län har antagit visionen om att vara Sveriges friskaste län år 2025. Nära 3000 personer i länet insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar som kräver vård och som belastar en redan ansträngd sjukhusvård. Rökning är den enskilt största orsaken till för tidig död, sjukdom och ohälsa. Många som drabbas av rökningens skador är personer som själva inte röker men som fått i sig den giftiga röken som passiv rökning. Om tobaksrökning kan brytas, kan det leda till snabbt förbättrad folkhälsa. Kommunen och Landstinget i Sörmland har infört rökfri arbetstid och.

Stärkt samarbete för bättre elevhälsa

Inlagt av orwin fre, 2018-05-18 - 21:32

I december förra året skrev Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan fortsätter öka bland barn i hela landet. Det är varningsklockor vi måste ta på största allvar. Med en ökning på över 100% över tio år är det ju uppenbart att vi måste genomföra fler och bättre insatser. Elevhälsan är en viktig del i det förbättringsarbetet.

Vi vill hjälpa er, se er och lyssna på er

Inlagt av orwin fre, 2018-05-18 - 21:28

Många människor lever idag med svåra sjukdomar av olika slag, ibland syns sjukdomen utanpå och ibland gör den inte det. Även om det inte syns kan det fortfarande innebära ett stort lidande för den som är drabbad. Många gånger biter den drabbade ihop och kämpar i det tysta men med en oro inför framtiden. Moderaterna anser att vården behöver stärkas för personer med komplexa sjukdomar och diffusa symtom.