Nyheter

Nyköping behöver sänka bidragen

Inlagt av orwin tis, 2018-05-29 - 10:56


I en debattartikel i SvD den 20 april belyser flera kommunalråd bekymret över att kommunerna får bära kostnaderna för ökande försörjningsstöd. En genomgripande bidragsreform krävs för att inte kommunerna ska behöva ställa växande bidragskostnader mot en trygg och tillgänglig välfärd.

Insatserna mot tobaksrökning måste stärkas

Inlagt av orwin tors, 2018-05-24 - 22:00

Sörmlands län har antagit visionen om att vara Sveriges friskaste län år 2025. Nära 3000 personer i länet insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar som kräver vård och som belastar en redan ansträngd sjukhusvård. Rökning är den enskilt största orsaken till för tidig död, sjukdom och ohälsa. Många som drabbas av rökningens skador är personer som själva inte röker men som fått i sig den giftiga röken som passiv rökning. Om tobaksrökning kan brytas, kan det leda till snabbt förbättrad folkhälsa. Kommunen och Landstinget i Sörmland har infört rökfri arbetstid och.

Stärkt samarbete för bättre elevhälsa

Inlagt av orwin fre, 2018-05-18 - 21:32

I december förra året skrev Socialstyrelsen att den psykiska ohälsan fortsätter öka bland barn i hela landet. Det är varningsklockor vi måste ta på största allvar. Med en ökning på över 100% över tio år är det ju uppenbart att vi måste genomföra fler och bättre insatser. Elevhälsan är en viktig del i det förbättringsarbetet.

Vi vill hjälpa er, se er och lyssna på er

Inlagt av orwin fre, 2018-05-18 - 21:28

Många människor lever idag med svåra sjukdomar av olika slag, ibland syns sjukdomen utanpå och ibland gör den inte det. Även om det inte syns kan det fortfarande innebära ett stort lidande för den som är drabbad. Många gånger biter den drabbade ihop och kämpar i det tysta men med en oro inför framtiden. Moderaterna anser att vården behöver stärkas för personer med komplexa sjukdomar och diffusa symtom.

Valfläsk till priset av 15 826 timmar vårdhund

Inlagt av orwin mån, 2018-05-14 - 23:02


På Nyköping kommunfullmäktiges aprilsammanträde ställde jag en fråga till Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Veronica Andersson (S), rörande användningen av vårdhundar inom äldreomsorgen. Besök av vårdhundar har varit mycket uppskattade av både de boende och personalen. Det finns många solskensberättelser om vårdhundars stora positiva effekt då de arbetar. Jag återkommer till Veronicas svar.

S svartmålning av fristående skolor är skadlig för Nyköping

Inlagt av orwin sön, 2018-05-13 - 23:36


Replik till Jonathan Brash (S) i SN 2/5. Det är tråkigt att läsa hur socialdemokraterna väljer att svartmåla de fristående skolorna i Nyköping.

Att påstå att dessa skulle välja bort elever som inte är tillräckligt attraktiva eller lönsamma är befängt. Brash (S) borde läsa på hur urvalet till fristående skolor ser ut om det på något sätt skulle vara oklart. Det urvalskriterium som brukar vara grundläggande är kötid, och visst, det går att problematisera kring detta också, men det är på intet sätt kopplat till lönsamhet.

Nästa hållplats – Björshult

Inlagt av orwin fre, 2018-05-04 - 21:02


Snart är det sommar igen och med den kanske en storstädning både ute och inne där hemma. Hemma ja, där börjar ju storstädningen men den slutar inte riktigt förrän allt är bortforslat till ”därför avsedd uppsamlingsplats” vilket i dag kan bli en övning i logistik.

Återvinnningscentraler, ristippar och Björshult är de olika ställen som får ett litet besök för att allt ska hamna rätt.

Från frö till planta

Inlagt av orwin tors, 2018-04-26 - 20:33


Jag står i mitt kök och sätter några tomtfrön i jorden. Tomaterna som jag sådde tidigare har inte blivit som jag tänkt mig, små och knubbiga utan långa och rangliga, och måste stöttas. Skolar, planterar om andra växter som kommit lite längre. Pratar med mina små plantor för det sade alltid min mamma att jag skulle göra för att få dem att växa bättre. Väntar på att värmen ska komma så att plantorna får flytta ut till växthuset. Men nätterna är för kyliga ännu.