Nyheter

Fler timmar i svenska och matte behövs

Inlagt av orwin tis, 2018-04-17 - 22:55


En bra skola är något av det viktigaste för att fler ska få en hoppfull framtid. Förmågan att lära och tillgodogöra sig kunskaper finns hos alla, oavsett bakgrund. Fungerar skolan är det varje flickas och pojkes största hopp och löfte. Fungerar den inte slår ojämlikheten igenom. Därför är den rapport som Skolverket presenterade nyligen mycket allvarlig. Den visar att elevers bakgrund spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. Den utvecklingen måste brytas genom att öka kunskaperna hos alla elever.

Nyköping saknar en politisk ledning

Inlagt av orwin sön, 2018-04-08 - 22:31


Svar till Urban Granström (S), Malin Hagerström (MP) och Nicklas Franzén (V) i SN 5/4 gällande skadegörelse på Nyköpings högstadium.

Vi tycker att det är väldigt beklagligt att de tre kommunalråden som är de ytterst ansvariga för all verksamhet i Nyköpings kommun så tydligt stänger dörren till all konstruktiv dialog. Det är dock inte första gången utan snarare ett signum för det rödgröna styret i Nyköping.

Så vill vi stärka säkerheten i skolan

Inlagt av orwin tors, 2018-03-29 - 14:26


Nyköpings högstadium har under längre tid haft ett stort antal händelser kopplade till blåljusutryckningar och åtgärder behöver vidtas för att skapa lugn och ro på skolan.  Det är inte rimligt att en redan hårt arbetande skolpersonal ska lösa situationen själv utan nu krävs ett tydligt stöd och konstruktiva lösningar från politiken. Vi föreslår fyra åtgärder för att stärka tryggheten på Nyköpings högstadium:

Idrottspolitiken måste nå alla

Inlagt av orwin ons, 2018-03-14 - 15:47

 


Svar till signatur Sörmlänning 2/3. Vi moderater håller med om att idrott spelar en väldigt stor roll för bland annat folkhälsan, integration och samhällsgemenskap. Våra idrottsstjärnor är stora förebilder, vars framgångar inspirerar barn och unga till att idrotta.

Skolan förtjänar en öppen och bra dialog

Inlagt av orwin fre, 2018-03-09 - 15:09


Vår ambition är att Nyköping ska bli känt för att vara en kunskapskommun. Det kräver satsningar. Nyköpings skolorganisation har under de senare åren genomgått stora förändringar. Förändringar som behöver utvärderas – det går inte att utgå från att det alltid blir rätt, trots att vi vågar påstå att intentionerna alltid är sådana, oavsett vilket parti som står bakom.

Digitalisering skapar möjligheter för barnhälsovården

Inlagt av orwin tis, 2018-03-06 - 16:47

Barnhälsovården i Sörmland håller en väldigt hög kvalitet. Moderaterna vill dock ge den ytterligare stöd för att de ska kunna följa med i den digitala utvecklingen.

Dagens familjer har andra krav gentemot vården, och behovet av information och kommunikation ser annorlunda ut än för några år sedan. Vården behöver möta familjerna där de är, på deras premisser, och digitaliseringen kan hjälpa till att öppna fler dörrar och skapa fler möten med en ökad tillgänglighet.

Alliansen vill skapa stabilitet i skolan

Inlagt av orwin ons, 2018-02-14 - 09:43

Nyköpings skolor behöver långsiktighet och lugn. Den senaste tiden har vi fått alltför många exempel på att nuvarande majoritet inte lyckas skapa detta. Snabba lösningar för att hantera plötsligt uppkomna lokalproblem och avsaknad av personal är några tecken på att nuvarande S-, V-, MP-majoritet inte lyckas skapa den ordning som krävs för att skolpersonal och elever ska kunna fokusera på studierna. Som en konsekvens av detta är betygsresultaten också alltför låga, liksom behörigheten till gymnasiet och till högskola. Det vill vi ändra på.