Nyheter

Svar till Monica Johansson (S)

Submitted byorwin ontors, 2018-06-14 - 12:08


Johansson försöker skapa en bild av att vårdköerna i Sörmland blir kortare. Så är det ju inte riktigt, om man ser hela bilden. För Johansson ringar in förstoringsglaset på diagrammet tills hon hittar en liten bit av kurvan som pekar åt det håll hon önskar. Och när det inte kan bli sämre så kommer alltid en liten, liten bit av kurvan som pekar uppåt.

Snabb-klinikerna avlastar primärvården

Submitted byorwin onons, 2018-06-13 - 22:44


Svar till Staffan Ahlkvist och Rolf Bergström, SN 25/5
Primärvården har en väldigt viktig roll i den sörmländska sjukvården i att ofta vara första vägen in till vården, att samordna vården för patienten och bidra till kontinuitet. Inte desto mindre är de långa väntetiderna är ett bekymmer för många sörmlänningar.

Tryggt att bli mamma

Submitted byorwin onfre, 2018-06-08 - 22:55


Att få bli mamma är en kolossalt stark och speciell händelse. Att kvinnosjukvården ska fungera är en förutsättning vid förlossningar. Tyvärr är det inte alltid så. Sverige har höga siffror vad det gäller förlossningsskador jämfört med många andra länder.

Sörmland är tyvärr inget undantag. Därtill finns det ett stort mörkertal på de kvinnor som mår dåligt av sina förlossningsskador, men som av olika anledningar inte söker hjälp. Det behövs mer resurser för att hitta och göra något åt de skador som annars kan ge livslångt lidande.

Reformera svensk skola med fokus på kunskap

Submitted byorwin ontors, 2018-06-07 - 11:24


Svensk skola står inför många problem som politiken borde ta tag i – fallande skolresultat, minskad likvärdighet, tilltagande stök i skolmiljön och en växande lärarbrist. Att däremot föräldrar och elever har möjligheten att välja skola är inte en av dem. Regeringen borde fundera på att prioritera de verkliga problemen, i stället för att jaga välfungerande, uppskattade skolor.

Inför aktivt skolval snarast

Submitted byorwin onfre, 2018-06-01 - 23:13


Ett aktivt skolval innebär att alla vårdnadshavare ska välja vilken skola de önskar att deras barn ska gå på istället för, som idag, att automatiskt placeras på närmaste skola. Vi är väldigt positivt inställda till det fria skolvalet som möjliggör för barn att hitta rätt skola. Det finns dock delar att förbättra. Ett aktivt skolval möter merparten av dem om det införs rätt.

Nyköping behöver sänka bidragen

Submitted byorwin ontis, 2018-05-29 - 10:56


I en debattartikel i SvD den 20 april belyser flera kommunalråd bekymret över att kommunerna får bära kostnaderna för ökande försörjningsstöd. En genomgripande bidragsreform krävs för att inte kommunerna ska behöva ställa växande bidragskostnader mot en trygg och tillgänglig välfärd.

Insatserna mot tobaksrökning måste stärkas

Submitted byorwin ontors, 2018-05-24 - 22:00

Sörmlands län har antagit visionen om att vara Sveriges friskaste län år 2025. Nära 3000 personer i länet insjuknar varje år i rökrelaterade sjukdomar som kräver vård och som belastar en redan ansträngd sjukhusvård. Rökning är den enskilt största orsaken till för tidig död, sjukdom och ohälsa. Många som drabbas av rökningens skador är personer som själva inte röker men som fått i sig den giftiga röken som passiv rökning. Om tobaksrökning kan brytas, kan det leda till snabbt förbättrad folkhälsa. Kommunen och Landstinget i Sörmland har infört rökfri arbetstid och.