Anna af Sillén om Nyköpings bokslut

Submitted byorwin onfre, 2015-05-15 - 21:56
Balansvåg

Nyköping är en tillväxtkommun med ett strategiskt läge som gör att framtiden säkerligen kommer bjuda på en intressant utveckling, samtidigt ser vi med oro på bokslutet för 2014. Kommunen visar minusresultat och klarar inte balanskravet och skolan befinner sig i en svår kris med stora ekonomiska problem och sjunkande kunskapsresultat. Så här kommenterade Anna af Sillén årsredovisningen på kommunfullmäktige den 12 maj.

Nyköping utsågs 2014 till en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner av Myndigheten för tillväxtanalys. Och inflyttningen ökade till Nyköping även förra året. Säkerligen har många lockats hit av Bo i Nyköping-kampanjen som firade tio år 2014 och även den fått välförtjänt uppskattning.Nyköping är en tillväxtkommun, vår närhet till Stockholm, vår flygplats och den kommande snabbjärnvägen är faktorer som bidrar till att göra Nyköping till en mycket intressant framtidskommun. Och här tycker jag att den röd-gröna majoriteten med Urban Granström i spetsen visar på stort driv och handlingskraftighet. Det är bra för Nyköping.

Det är också på sin plats att rikta ett stort tack till alla inom den kommunala organisationen som jobbat hårt under året för att fullfölja uppdrag och nå mål. Och vi ska komma ihåg att det är politiken som sätter ramarna och skapar förutsättningarna för deras arbete.

Men när vi summerar 2014 finns det självklart också frågetecken och förbättringsområden att peka på. Ekonomin är ett sådant. Måluppfyllelsen är svag och kommunen har inte nått sitt finansiella mål när man stänger 2014 med ett minusresultat på drygt 3 miljoner kronor, och alltså inte klarar balanskravet.

Nyköping hamnar på plats 107 i näringslivsrankingen som Svenskt Näringsliv presenterar. Det är en försämring med 13 platser, men – som konstateras i årsredovisningen – fortfarande över snittet i landet. Det måste dock vara vår ambition att klättra på den rankingen och jag är övertygad att Nyköping med en tydlig politisk målsättning kan bättre än så.

Inom äldrevården såg vi en modernisering av verksamheten genom nyckelfri hemtjänst. Och om än med besvärliga babysjukdomar kunde det nya äldreboendet Myntan på Arnö invigas. Men 2014 var också året då larmrapporterna från våra privata utförare började dugga allt tätare. Att driva verksamhet inom hemtjänst är knappt görligt på grund av knappa ekonomiska förutsättningar. Majoriteten säger sig vilja bevara LOV:en, och det är glädjande, men då krävs en tydlig satsning för att skapa rimliga förutsättningar för företagarna för att det beskedet ska bli trovärdigt. Det går inte att med ena handen lova valfrihet och med den andra rycka undan alternativen. Valfrihet är viktigt, det ger medborgarna makt och värdighet.

Samtidigt var 2014 året då majoriteten började styra människors möjlighet att välja och samtidigt rikta ett slag mot landets köttproducenter. Köttfri måndag, sedemera omvandlad till köttfri onsdag, infördes på Nyköpings skolor. Den utlovade uppföljningen och utvärderingen har vi dock inte sett ännu.

Fler saker som medborgarna ännu inte sett till är köpeavtalet för Nyköpings Vattenkraft AB – 2014 var nämligen också året då vår kommun gav sig in på elmarknaden. Till en hemlig summa pengar bakom lykta dörrar klubbades köpet av Nyköpingsåns vattenkraftverk. Att få rådighet över ån var huvudargumentet. För säkerhets skull klubbades också en underskottstäckning här i kommunfullmäktige – som för bolagets del visat sig komma väl till pass… Ett år senare jagar kraftbolaget förtvivlat kunder bland samma grupp människor som via sina skattepengar redan finansierar stora delar av vattenkraftbolagets verksamhet. Och i samma takt som elpriserna sjunkit borde insikterna stigit även hos vår röd-gröna majoritet att elspekulationer inte är ett säkert sätt att förvalta Nyköpingsbornas pengar på.

Nyköpingsån stod i fokus i flera ärenden under föregående år. När andra spekulanter lyste med sin frånvaro blev det till sist vårt kommunala bostadsbolag Nyköpings Hem som fick möjlighet att investera i lite fastigheter i ånära läge… Köpet klubbades under hösten och då hade priset på fastigheten rört sig nedåt i samma hastighet som delar av Å-kroken självt.

Nyköpings högstadium invigdes och har sedan dess rönt stor uppmärksamhet för sin satsning på integration. Samtidigt som vi gläds åt att Nyköpings skola får utgöra ett gott exempel på detta viktiga område konstaterar vi att skolan under 2014 handlöst föll vidare ner i den ekonomiska spiral som lett fram till den kris vi ser idag.

Nu ser vi med stor oro på den situation vår kommunala skolorganisation befinner sig i, och vi konstaterar att den kommunala revisionen sett med mycket kritiska ögon på hur situationen har hanterats. Ansvaret ligger ytterst på kommunstyrelsen och på dess röd-gröna majoritet. Om 2014 var ett tungt år för skolan så har inte 2015 börjat bättre, tvärtom. Politiskt har vi inte kunnat landa i samsyn kring hur situationen ska hanteras. Men vi har vissa hållpunkter gemensamt och min förhoppning är att vi kan bredda dessa för att framöver kunna samtala kring långsiktiga lösningar för skolan. Därför uppskattar jag den styrgrupp som majoriteten bjudit in samtliga partier till.

Och när vi nu stänger 2014 är det med en önskan från moderaternas sida att 2015 blir början på en framtid med skolan i fokus. Där den politiska ambitionen är att såväl kommunal- som friskola ska få de bästa förutsättningar att utbilda och rusta våra barn och ungdomar för framtiden.

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp