Erik Bengtzboe gästade seniorerna

Submitted byorwin ontis, 2015-03-31 - 11:39
Erik hos Moderata Seniorer

Den 30:e mars gästades Moderata Seniorer i Nyköping av vår egen riksdagsman Erik Bengtzboe, som gav oss några intressanta inblickar i det rådande tillståndet i riksdagen.

Där händer det just nu väldigt lite på grund av att regeringen tydligen inte har någon plan för hur man vill föra Sverige framåt. Ett talande bevis på detta är att utbildningsutskottet, där Erik sitter, hittills har ställt in vartannat möte i brist på konkreta ärenden. Alliansen går dock konsekvent emot det fåtal förslag som kommer. Något som är fullt möjligt trots "decemberöverenskommelsen".
Den säger bara att vi bara behöver skall släppa igenom rena budgetfrågor. Exempel på detta är de nyligen aviserade planerna på olika skattehöjningar. De kommer att vara rent förödande för Sveriges ekonomiska tillväxt, vilket Magdalena Andersson också medgav inför valet 2014.
Efter Eriks anförande vidtog en mycket livlig diskussion, där de närvarande seniorerna fick utförliga svar på sina frågor om hur vi tänker utveckla vår politik inför valet 2018

Nästa möte blir i moderatlokalen på V:a Kvarngatan den 20:e april. Då får lyssna till våra ledande lokala skolpolitiker; Jan Bonnier och Petter Söderblom.

Artikeltyp