Erik Bengtzboe ny ordförande för länsförbundet Södermanland

Submitted byorwin ontis, 2015-04-21 - 11:35
Erik B ny FO

Under länsförbundsstämman den 18:e april i Katrineholm med nya moderaterna i Södermanland valdes riksdagsledamoten Erik Bengtzboe, Nyköping, till ny länsförbundsordförande för perioden 2015-2017.

- Jag är glad och stolt att få förtroendet att leda nya moderaterna i Södermanland. Vi har en spännande tid framför oss där vi tillsammans behöver utveckla vår politik och visa tydligt för väljarna att vi är de som bäst ser och kan hantera Sveriges utmaningar inför valt 2018, och att få leda det arbetet är både krävande och hedrande, säger den nya länsförbundsordföranden Erik Bengtzboe.
- Sverige står inför stora utmaningar. Jobben behöver bli fler i nya och växande företag, och fler unga och nya svenskar måste snabbare kunna få sitt första jobb. Det kräver en skola som inte låter någon falla mellan, utan stöttar varje elev att växa. Med en regering som inte ser och tar tag i de stora utmaningarna, måste vi visa att det finns ett alternativ, avslutar Bengtzboe.

Till 1:e vice ordförande omvaldes Helena Koch, Trosa.
Helena är idag bl a ordförande i Humanistiska Nämnden i Trosa samt 2:e vice ordförande i Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

Till 2:e vice ordförande nyvaldes Magnus Stuart, Mariefred.
Magnus är gruppledare för moderaterna i Strängnäs kommun samt vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs.

Som ledamöter i styrelsen omvaldes:

  • Lars Härnström, Katrineholm
  • Emma Dahlin, Flen
  • Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta,
  • Roland Leek Trosa

samt nyvaldes:

  • Lotta Egeland, Vingåker
  • Madélene Tannarp, Eskilstuna
  • Anniola Nilsson, Nyköping
  • Leif Thor, Oxelösund
  • Thérèse Palm, Flen.

Ungdomsförbundet representeras av sin nuvarande ordförande Linn Henriksson, Mariefred.

Artikeltyp