Hur blir det med jobb för barnbarnen?

Submitted byorwin onons, 2015-04-22 - 11:20
Skola barn

Den 20:e april gästades Moderata Seniorer i Nyköping av Petter Söderblom och Jan Bonnier, 2:e v. ordf. i Barn- och Ungdomsnämnden resp. Utbildnings- Arbetsmarknads- och Integrationsnämnden som förmedlade sina tankar om våra ungdomars utsikter på en framtida arbetsmarknad.

Både Petter och Jan var eniga om att den viktigaste faktorn för att få ett jobb är en fullgjord gymnasieutbildning av något slag. Inte nödvändigtvis inom ett speciellt yrke eller fack. Många människor byter yrke under livet och jobbar inte med det som de ursprungligen utbildats i. En första förutsättning för att få en gymnasieutbildning är dock att eleven har gymnasiebehörighet när den går ut grundskolan.
Ett stort problem i Nyköping är att idag är det c:a 30% av eleverna som saknar behörighet. Skolresultaten är dessutom sjunkande trots att mer och mer pengar årligen läggs in i organisationen.

- Det är därför oroande att skolan inte är ett av de fem områden som kommunstyrelsen vill prioritera i framtiden, menar Petter. Ansvarsfördelningen i och styrningen av skolan behöver analyseras så att eventuella systemfel upptäcks och rättas till.
Nyköpings kommun avser visserligen att nu tillsätta en skolutredning. Den skall tydligen dock fokusera på hur man kan spara pengar i skolan i stället för utveckling och förbättring av verksamheten.

Jan Bonnier betonade vikten av att såväl lärare som föräldrar engagerar sig i barnens skolresultat, och motiverar och sporrar dem till att uppnå gymnasiebehörighet och att sedan även fullgöra gymnasiestudierna.
- I annat fall är risken mycket stor att de hamnar utanför dagens alltmer krävande arbetsmarknad.

Lantbrukare
Artikeltyp