Moderata Seniorer diskuterade byggplaner

Submitted byorwin onons, 2015-10-14 - 21:52
Byggplats

Bostäder i Nyköping var temat den 12/10 när Moderata Seniorer hade besök av Henrik Haugness, planeringschef i Nyköping och Johan Eriksson, VD för Nyköpingshem.

Och nya bostäder behövs eftersom man räknar med att vi växer med c:a 10000 innevånare fram till 2030. Henrik Haugness inledde med att redogöra för kommunens ambitiösa planer för nya hyres- och bostadsrätter både mitt i stadskärnan och lite längre ut som t.ex. på Arnö.

Efter Haugness var det Johan Erikssons tur att presentera Nyköpingshem, som idag förvaltar 3800 lägenheter i staden. Det är ett aktiebolag ägt av kommunen. Nyköpingshem är ett allmännyttigt företag, vilket innebär att det skall drivas affärsmässigt men utan enskilt vinstintresse.
- Vi måste dock hela tiden se till att vi är affärsmässiga. Det är en förutsättning för att vi skall kunna fullfölja uppdraget om allmännytta säger Johan Eriksson.
Johan, som har en lång erfarenhet av fastighetsförvaltning i stora företag är relativ ny på posten som VD i Nyköpingshem. Han bedömer att det företag han nu leder är mycket välskött och väl rustat för framtiden.

Välkommen till nästa möte den 16/11 då Erik Bengtzboe rapporterar från sitt arbete i riksdagen.

Artikeltyp