Utred skolans underskott och styrning

Submitted byorwin onons, 2015-04-22 - 11:30

S, V och MP bifaller Nyköpingsmoderaternas förslag om en extern utredning av skolorganisationen, men väljer en helt annan inriktning. Istället för att analysera underskott och styrning fokuserar man på möjliga sparåtgärder ute i verksamheterna.

Nyköpingsmoderaterna har under en längre tid påtalat problemet med det underskott som Barn- Utbildning och Kultur (BUK) visat de senaste fyra åren men som eskalerat under 2014. I såväl kommunstyrelsen som i skolnämnderna har vi ifrågasatt underskottet och krävt åtgärder. I början av mars bedömde vi läget som akut och lämnade in ett krav om en extern utredning av skolorganisationen. Vi anser att följande bör granskas och utredas:

·         Vad underskottet inom skolan beror på.

·         Barn- Utbildning- och Kulturs roll och organisation samt kostnader.

·         Hur kommunens beställar- och utförarmodell påverkar skolorganisationen och konsekvensen av att det politiska ansvaret delas mellan kommunstyrelsen och nämnderna.

På kommande kommunstyrelse (150427) är förslag till beslut att bifalla vår moderata motion om en extern utredning, och på samma möte finns ett förslag till utredningsdirektiv. Det utredningsdirektivet går dock inte alls på samma linje som det moderata förslaget. Istället för att granska och analysera situationen inom BUK väljer den politiska majoriteten att fokusera på skolverksamheterna och framtida förändringar som ska ge besparingar på skolan.

– Den utredning S, V och MP vill göra skiljer sig radikalt från den Moderaterna har föreslagit. Vi vill utreda problemets kärna – nämligen var underskottet uppstår och hur organisationen och dess ledning fungerar. Majoriteten föreslår en utredning som till största del handlar om att förändra skolverksamheterna, med ett underliggande budskap om nedläggning av mindre skolor. Det står vi inte bakom.

Anna af Sillén, gruppledare Nyköpingsmoderaterna

– De ledningsproblem vi har avspeglar sig på resultaten i gymnasieskolan, och får alltså inte endast ekonomiska konsekvenser.

Jan Bonnier, 2:e vice ordförande Utbildning-, Arbetsmarknads- och Integrationsnämnden.

– Om S, V och MP väljer att utreda skolnedläggningar istället för att ta tag i de verkliga problemen så är det väldigt olyckligt.

Petter Söderblom, 2:e vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden.

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp