Vårmotion: Fler jobb gör Sverige starkare

Submitted byorwin onons, 2015-05-06 - 22:01
Vårmotion

I dag presenterade Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson Moderaternas vårmotion med partiets förslag för fler jobb och som gör Sverige starkare.

Motionen fokuserar på följande tre områden:

Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas:

 • Fortsatt politikutveckling 2015-2019 om att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
 • Rätt till Komvux för alla behöriga: 200 miljoner kronor
 • YA-jobb till långtidsarbetslösa och nyanlända: 168 miljoner kronor
 • Matchningsanställningar för långtidsarbetslösa: 190 miljoner kronor
 • Se över och förbättra Arbetsförmedlingen

Det behövs fler jobb i växande företag:

 • Bättre och billigare lastbilstransporter och förstärkt underhåll av järnvägen: 1 700 miljoner kronor
 • Ny offentlig-privat riskkapitalfond
 • Enklare företagande med halverat krav på aktiekapital, rätt till längre tjänstledighet, lag mot fakturabedrägerier och minskad administration för mikroföretag och mindre banker
 • Enklare företagande för utrikes födda: 20 miljoner kronor

Bättre förutsättningar för omställning och ett längre arbetsliv:

 • Lägre skatt för att jobba från 64 år i stället för från dagens 65: 500 miljoner kr
 • Underlätta omställning och kompetensutveckling genom hela livet med höjt fribelopp för studier, extra studieveckor efter 40 år, rätt till studiemedel upp till 60 år och höjt tilläggslån för studerande med barn: 159 miljoner kr
   

Hela vårmotionen och presentationen från presskonferensen bifogas:

Partiledare
Riksdagsledamot
Artikeltyp