Alliansen: Vi vill axla ledarskapet för Nyköping

Inlagt av orwin fre, 2018-08-10 - 18:44
Alliansgruppledarna 2018

 

Det finns ett tydligt alternativ till det politiska styre Nyköping har idag, och det är Alliansen. Under den gångna mandatperioden har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillsammans bedrivit en aktiv opposition och samtidigt format ett starkt samarbete. Idag presenterade Alliansen sitt valmanifest.

Nyköping har fantastiska förutsättningar. Men trots tillväxt och högkonjunktur är kommunens ekonomi svag, kunskapsresultaten i skolan är för låga och allt mer makt knyts till politiken istället för att ligga hos Nyköpingsborna. Det vill vi ändra på. Alliansens plan för att utveckla Nyköping bygger på fem grundlinjer:

  •  En smartare och smidigare styrning
  • Fokus på det som är viktigt – välfärden
  •  Fler beslut ska tas av medborgarna – stärkt valfrihet
  •  Jobb och företagsamhet stärker Nyköping 
  • Nyköping ska växa hållbart

I bifogat valmanifest utvecklar vi ovanstående punkter.

Det finns ett tydligt alternativ till det politiska styre Nyköping har idag, och det är Alliansen. Nyköping behöver ett nytt ledarskap och vi är beredda att axla det ansvaret.
/Anna af Sillén (M)
072-733 04 03

Vi har under fyra år tillsammans bedrivit en aktiv opposition och samtidigt format ett starkt samarbete. Det här manifestet visar bland annat på hur vi tillsammans ser jobb och företagandet som viktigt för hela Nyköping. Liksom att Nyköping ska växa hållbart.
/ Martina Hallström (C)
073-412 15 27

Vi kommer alltid jobba för att Nyköpingsborna ska få bestämma så mycket som möjligt över sitt eget liv. Valfriheten är viktig.
/ Sofia Hallgren Remnert (L)

073-999 44 36

Politik handlar om att prioritera och för oss är det självklart att prioritera välfärden – vård, skola och omsorg. 
 / Marita Göransson (KD)

070-203 28 02
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp