Eskilstuna och Nyköping bör gå före i arbetet mot hedersförtryck och utreda förutsättningarna för slöjförbud i för- och grundskola

Inlagt av orwin tors, 2019-03-21 - 11:20
Anna af Sillén och Jari Puustinen

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Eskilstuna och Nyköping bör gemensamt utreda förutsättningarna för kommunerna att införa ett förbud mot slöja på barn i för- och grundskola, menar moderaternas Jari Puustinen och Anna af Sillén.

Hedersförtrycket är ett allvarligt, och växande hot mot jämställdhet och det krävs politiskt mod och handlingskraft för att motarbeta det. Moderaterna måste, såsom frihetsparti, vara drivande i det arbetet.Vi anser att riksdagen bör ta krafttag mot förtrycket och utreda förutsättningarna för ett slöjförbud i förskola och grundskola. I väntan på att riksdagen agerar bör Eskilstuna och Nyköping gå före och gemensamt utreda förutsättningarna för kommunerna att införa ett förbud.

Ett förbud gör att det är samhället som tar konflikten med familjerna – och inte enskilda flickor och kvinnor. Att förbjuda beslöjning i skolan skulle skydda kvinnor och flickor vars frihet inskränks av patriarkala kulturer. Minderåriga flickor ska inte förknippas med en sexualisering som svensk lag inte stödjer. Svenska skolan ska inte medverka till att upprätthålla så kallade oskulds- och hedersnormer.

– Ett slöjförbud är en nödvändig åtgärd om Eskilstuna vill komma åt problemen med hedersförtryck och religiöst tvång. Det handlar om att barn ska få möjligheten att vara barn, när du är vuxen kan du själv bestämma hur du vill ha det. Framför allt har en tioåring inte möjlighet att fatta sådana beslut på egen hand, säger kommunalrådet Jari Puustinen.

– Ett större ansvar måste tas för att skydda barn från hedersförtryck och en del i detta är att vidta åtgärder för att minderåriga flickor inte ska utsättas för förtryck under skoltid. På så sätt får vår skolpersonal också en tydlig politisk riktlinje i en svår fråga, säger oppositionsrådet Anna af Sillén.

För mer information ring:
Jari Puustinen, kommunalråd Eskilstuna 070-2692943
Anna af Sillén, oppositionsråd Nyköping 072-733 04 03

 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp