Felaktiga prioriteringar och ett otydligt ledarskap har försvagat Nyköpings ekonomi

Inlagt av orwin ons, 2019-03-20 - 13:21
Tom plånbok

Under socialdemokratisk ledning har den kommunala verksamheten varit alltför spretig. Den politiska ledningen har inte haft viljan eller förmågan att prioritera skattepengarna tillräckligt noga och resultatet av det är en alltför svag ekonomi.

Istället för att fokusera på att stärka ekonomin och kvaliteten inom kärnverksamheterna skola och omsorg har man ägnat såväl personella resurser som skattepengar åt annat. Tillåtit sig köp av skärgårdsmark, ordnat samtalsfestivaler och mellokvällar, och samtidigt inte satsat de resurser som krävs för att få koll på upphandlingarna eller ta det krafttag som måste tas för att sänka de alltför höga kostnaderna för försörjningsstöd. Just upphandling, det vill säga de affärer kommunen gör, samt försörjningsstödet är områden där kommunen läcker stora summor pengar. Under de senaste åren har man också skapat en ekonomisk ordning där man är allt för beroende av statsbidrag, och följaktligen uppstår en väldig osäkerhet när förväntade statsbidrag uteblir. 
Skolan och omsorgen har dragits med stora underskott de senaste åren. Svaga resultat och en oförmåga att hålla budget har varit mer regel än undantag under det socialdemokratiska styre som Nyköping har haft de senaste åtta åren. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det alarmerande ekonomiska läget. Viktigt är att de besparingar som måste göras inte drabbar skolan och omsorgen.
– Nyköping skulle behöva ett nytt politiskt ledarskap som vågar prioritera det som är viktigt, och förmår ta itu med det som inte fungerar för att stoppa kostnadsläckor. Istället verkar styret redan fundera på att gå till Nyköpingsborna och be om mer pengar, det kommer inte lösa problemen, säger Anna af Sillén som är oppositionsråd.

– Skolan är i behov av mer resurser. Det finns pengar i Nyköping men de prioriteras på annat, säger Petter Söderblom och fortsätter: det är uppenbart att det går att genomföra besparingar utan att det slår mot skolan.


För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, oppositionsråd: 072-733 04 03
Petter Söderblom, skolpolitiker: 072-725 52 32

   
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp