Jämställdhet - en förutsättning för att samhället ska hänga ihop

Inlagt av orwin tors, 2018-03-08 - 18:09
Anna af Sillén


Inför internationella kvinnodagen den 8 mars presenterar Nyköpingsmoderaterna nu den del av det kommande valprogrammet som gäller partiets jämställdhetspolitik.

- Jämställdhet är en förutsättning för att ett samhälle ska hänga ihop och arbetet för att öka jämställdheten måste därför drivas på bred front. I det valprogram som Nyköpingsmoderaterna inom kort kommer presentera i sin helhet är jämställdhetspolitiken en viktig och självklar del, säger Anna af Sillén, gruppledare för Nya Moderaterna i Nyköping.
Moderaterna tror på varje människas förmåga att växa och forma sitt liv och den tron grundar sig också moderaternasjämställdhetspolitik på.
- Du ska definieras av vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer – inte av om du är man eller kvinna. Jämställdhet handlar om att alla ska få samma möjlighet, inte att alla måste vara lika, säger Anna af Sillén.

Nyköpingsmoderaternas jämställdhetspolitiska program spänner över ett brett fält med skolan och arbetsmarknadspolitiken som självklaraområden. Men också vardagsutmaningar som människors möjlighet att få ihop livspusslet adresseras liksom tillgången till en rättvis vård och ett jämställt idrottsutbud.

Vi vill särskilt lyfta tre åtgärder moderaterna vill vidta för att hjälpa utsatta kvinnor i kommunen:

  •  Jourstödet till våldsutsatta kvinnor behöver ökas – Nyköpings ideellt drivna kvinnojourer måste få bättre förutsättningar att ta emot fler.
  • Försörjningsstödet ska betalas ut till kvinnan i hushållet – för att inte bli ett maktmedel som drabbar kvinnor i utsatta situationer.
  •  Arbetet mot hedersrelaterat förtryck måste växlas upp – vi kan inte tolerera att det idag finns flickor och kvinnor i vår kommun som inte har sin fulla frihet.

Bifogas: Nyköpingsmoderaternas jämställdhetspolitiska program
För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, 072-733 04 03, anna.afsillen@moderaterna.se
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp