Jätteskolpolitiken fortsätter i Nyköping

Inlagt av orwin tors, 2020-01-23 - 13:14
Abba af Sillén och Petter Söderblom

På måndagens Kommunstyrelsemöte kommer S, C och MP att fortsätta den tidigare inriktningen för skolpolitiken i Nyköping då beslut om ytterligare en jätteskola ska tas. Det är beslut om ny skola i Oppeby med plats för upp till 700 elever som ligger på bordet.

Inriktningen under den tidigare mandatperioden var från det dåvarande styret S, V och MP att bygga jätteskolor centralt. Den politiken har fortsatt i sin helhet den här mandatperioden, men nu med Centerpartiet som ingående part i styret istället för V.

Moderaterna har under flera år efterfrågat en tydlig strategi för hur skolorna ska utvecklas i hela kommunen och varit motståndare till att bygga jätteskolor. Moderaterna anser att det inte främjar Nyköping som skolkommun med för stora skolor centrerade till ett fåtal platser och saknar dessutom helt en plan hos styret för hur skolorna på landsbygden ska utvecklas.

Avsaknaden av en vilja till dialog kring de långsiktiga förutsättningarna för skolorna i Nyköping har varit markant hos S, C och MP. Detta trots att de tre partierna styr i minoritet och således inte har ett särskilt stor mandat att agera på.
Moderaterna anser att den inriktning på skolpolitiken som nu förs är negativ för Nyköpings utveckling. Nyköpings kommun har låga kunskapsresultat i skolan och behöver fokusera på att skapa bättre förutsättningar för att stärka resultaten.

Många av Nyköpings skolbarn går i en fristående skola.Moderaterna vill se ett bredare angreppssätt på skollokalsfrågan där privata entreprenörer involveras på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Välfärden är beroende av att kommunen har goda samarbeten med näringslivet och där har Nyköping en lång väg att gå.
     - Det behövs en skolpolitik som tar ansvar för att alla barn får en bra skolgång, oavsett om de går i kommunal eller fristående
        skola, och oberoende om de bor på landet eller i tätorten, säger Anna af Sillén (M), oppositionsråd förmoderaterna i Nyköping.
     – Jag är väldigt besviken på Centerpartiet som har gjort en helomvändning i skolfrågan och numera är ett parti som står för
        centrala  jätteskolor, säger Petter Söderblom (M), skolpolitisk talesperson moderaterna i Nyköping.

För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén (M): 072-733 04 03
Petter Söderblom (M): 072-725 52 32

   
 

Oppositionsråd, Nyköping
Artikeltyp