M: Så vill vi utveckla Tystberga

Inlagt av orwin lör, 2018-08-18 - 00:21
Tystberga

Idag levererade Nyköpingsmoderaterna klart besked i ännu en skolfråga: Det ska byggas en ny förskola i Tystberga.
Partiet presenterade också ytterligare två satsningar för att främja Tystbergas utveckling.

Vi ser en stor potential i Tystberga. Belägen i kommunens norra delar är det en attraktiv plats för människor som vill bo på landet och samtidigt ofta arbeta på annan ort. Men för att Tystberga ska växa, och för att vardagspusslet ska fungera för de som bor i Tystberga idag, krävs ett antal insatser där satsning på skola och barnomsorg är den viktigaste.

Här är tre satsningar som moderaterna vill göra för att utveckla Tystberga: 
Byggnation av ny förskola: En förutsättning för Tystberga som tillväxtort är att barnomsorgen fungerar på plats. Det har över tid varit stora problem kring förskolan i Tystberga då det råder såväl personal- som lokalbrist. Genom att bygga en ny
förskola löser vi lokalbristen och skapar inte bara en bättre miljö för barnen utan också en mer attraktiv arbetsplats för förskolepersonalen.
Översyn av detaljplan: Vi behöver säkra att inga onödiga bromsklossar står i vägen för utveckling.
Ny cykelväg: För en pendlingsort handlar mycket om kommunikationer. Idag har Tystberga en bra pendlarparkering vid påfarten till motorvägen men den sista pusselbiten saknas för att såväl pendling som samåkning ska fungera optimalt och det är en cykelväg mellan trafikplatsen och själva samhället. Genom att bygga den cykelvägen förbättrar vi inte bara förutsättningarna för Tystbergabor, vi skapar också förutsättningar för ett mer miljövänligt resande när fler kan samåka och åka kollektivt.

För mer info, kontakta gärna:
Anna af Sillén, 072-733 04 03, anna.afsillen@moderaterna.se
 

Oppositionsråd, Nyköping

Etiketter

Artikeltyp