Nyköpings kommun behöver en aktualiserad strategi för skollokaler

Inlagt av orwin mån, 2016-04-04 - 22:59
Skola och utbildning

Nyköping måste på ett planerat och kontrollerat sätt kunna möta den ökning av barn kommunen har haft och förväntas få framöver. Skolan är ett område där befolkningsökningen märks tydligt och därför föreslår nu Nya Moderaterna att en aktualiserad strategi för skollokaler skyndsamt tas fram.

Nyköpings ambition är att växa och då krävs en förmåga att möta de behov som kommer med tillväxten. Skolan är ett område där förändringar i befolkningsmängden märks tydligt. Att Nyköping i och med flyktingkrisen har tagit emot ett ökat antal ensamkommande barn har också bidragit till en snabbare ökning än den demografiska utvecklingen ger.
Moderaternas bild är att de skollokaler Nyköpings kommun förfogar över är i princip maximalt utnyttjade, vilket gör frågan om behovet av skollokaler synnerligen angelägen. För att kommunen på ett planerat sätt ska kunna möta de behov av lokaler skolan har framöver föreslår Moderaterna att en strategi för skollokaler skyndsamt tas fram. Moderaterna menar att strategin ska:
     - vara blocköverskridande. För att skapa lugn och ro i skolan bör strategin hålla över valen.
     - gälla såväl fysiska byggnader som samarbete med kommunens fristående skolaktörer. Lösningen består inte enbart i att kommunen bygger fler skolor utan också i nyetablering av friskolor liksom expansion av befintliga.

- Investeringarna i skolfastigheter är eftersatt. Såväl arbetsmiljön för elever som för medarbetarna är hotad. Krafttag krävs för att ordna upp situationen. Nu vill vi omgående se att en heltäckande strategi för skollokaler fastställs av kommunfullmäktige, säger Anna af Sillen (M), oppositionsråd i Nyköpings kommun.
I och med att Moderaterna nu lägger detta förslag yrkar man också återremiss på ärendet gällande om- och tillbyggnad av Nyköpings gymnasium på kommunstyrelsen 4 april. Det är högst angeläget att Nyköpings gymnasium blir färdigställt så snart som möjligt, kommunens gymnasieelever är i stort behov av att dessa lokaler färdigställs. Men det är lika angeläget att säkra att de förändringar som görs möter de behov som finns i den kommunala gymnasieskolan idag.

För mer information
Anna af Sillen, gruppledare Nya Moderaterna i Nyköping
072-7330403

Etiketter

Artikeltyp