S, C och MP sparar på de mest utsatta

Inlagt av orwin tors, 2019-11-28 - 18:25
Maria Gilstig

Nyköpings kommuns ekonomi är svag och S-styrets oförmåga att prioritera börjar få allt mer kännbara konsekvenser. De politiska felstegen blir nu tydliga inom vård- och omsorgen och de som drabbas är människor med psykisk ohälsa. Moderaterna menar att beslutet att skära ned på stödet till Fontänhuset är fel.

Den socialdemokratiska ledningen kommer nu besluta att Fontänhuset i Nyköpings kommun ska få en kraftigt sänkt ersättning med flera hundratusen kronor med start redan 2020. Beslutet kommer att fattas vid nästa möte med vård- och omsorgsnämnden 5/12. Resultatet av en svag ekonomi hos Nyköpings kommun faller nu på de mest utsatta.
Stiftelsen Fontänhuset Nyköping bedriver arbetsriktad rehabilitering för personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk ohälsa i enlighet med de internationella evidensbaserade riktlinjerna för fontänhus. Fontänhuset kompletterar både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Fontänhuset har ett oerhört stort värde för människor med psykisk ohälsa. De hjälper personer som mår psykiskt dåligt genom att undvika sjukhusvistelse, samtidigt som de stärker hälsan på flera sätt.
– Omsorgen går med stora underskott, och det krävs kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med det ekonomiska läget. Men de besparingar som måste göras får inte drabba redan hårt utsatta individer. Det här är ett stort misstag från Socialdemokraterna, Centerns och Miljöpartiets sida, säger Maria Gilstig som är 2:e vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Nyköping.
Hon fortsätter:
- När individen är som svagast så ska Nyköpings kommun vara som starkast. Men den neddragning som den socialdemokratiska ledningen tänker göra fårtvärtom stora konsekvenser just för människor som är i stort behov av stöd.

För mer info, kontakta:
Maria Gilstig (M)
2:e  vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden
073-0515702
Anna Af Sillén (M)
Gruppledare Moderaterna Nyköping
072-733 04 03
 

Oppositionsråd, Nyköping
Distriktssköterska
Artikeltyp