Så vill vi stärka hemtjänsten i nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-11-10 - 15:03
Rubrik i SN

Situationen för hemtjänsten i Nyköping är ohållbar, och det gäller såväl den kommunala som den företagsdrivna hemtjänsten. M, KD och L föreslår nu fyra konkreta åtgärder för att stärka hemtjänsten.

Vår utgångspunkt är att våra äldre har en självklar rätt att påverka sin vardag genom att göra egna val. En förutsättning för att kunna välja sin egen hemtjänst är att det finns alternativ och det förutsätter fler utförare än kommunen. En förutsättning för detta är i sin tur att det är möjligt att driva hemtjänstföretag i Nyköping. Genom att skapa goda villkor för att driva hemtjänstföretag i vår kommun möjliggör  vi för företagande med effekten att vi som komplement till den kommunala hemtjänsten också kan få en småskalig och lokal hemtjänst för äldre runt om i vår kommun.
 
Situationen för såväl den kommunala hemtjänsten som den företagsdrivna hemtjänsten är idag ohållbar. Timersättningen är för låg vilket skapar stora ekonomiska problem (den kommunala hemtjänsten har dragits med växande underskott flera år och de aktiva företagen är tydliga med att situationen är omöjlig).  Den S-ledda majoritetens krav på att alla som erbjuder hemtjänst måste göra det i  hela kommunen omöjliggör för småskalig hemtjänst ute i våra tätorter och på landsbygden och även kapacitetskravet kväver de mindre företagens möjlighet att verka i vår kommun. M, KD och L ser behovet av förändring på samtliga punkter för att vi ska få en kvalitativ hemtjänst med goda möjligheter för våra äldre att välja den hemtjänst som passar de bäst.
 
Tre konkreta åtgärder:
 
•    Höj timersättningen
•    Avskaffa kravet på verksamhet i hela kommunen
•    Återinför kapacitetstaket
 
Utöver ovanstående åtgärder ska också en extern utredning göras som förutsättningslöst utreder förutsättning och lösningar för hur hemtjänsten i kommunen
ska utformas för att bäst erbjuda våra äldre den service de behöver. Sammantaget föreslår vi alltså fyra konkreta åtgärder för att stärka hemtjänsten i Nyköping. Dessa kommer finnas med i den budget för 2019 som våra partier gemensamt kommer lägga fram.
 
Anna af Sillén (M)
072-733 04 03
 
Marita Göransson (KD)
070-203 28 02
 
Sofia Hallgren Remnert (L)
073-999 44 36

Oppositionsråd, Nyköping

Etiketter

Artikeltyp